Askeri Ceza Avukatları, Askeri Ceza Hukuku

Askeri ceza avukatları, askerliğin temel kuralları ve gereklilikleri, askeri düzen üzerine bilgi sahibi olup, müvekkillerine askeri ceza hukuku kapsamındaki davalarda hizmet verirler. Genel olarak; asker kişilerin askeri bölgede işledikleri suçlar ve askeri suç kapsamında olmayıp adli yargıda görülecek davalar, maluliyete ilişkin maddi ve manevi tazminat davaları, asker kişilerin özlük haklarına dönük tazminat davaları, askerde kaçma, yoklama kaçağı, bakaya, firar suçu, kendini askerliğe yaramayacak hale getirme suçu, emre itaatsizlik suçu, amire ve üste fiilen taarruz etme suçu gibi konular askeri ceza avukatlarının başlıca çalışma alanlarına girer.