Memur olarak çalıştığım kurumdan, haksız olarak Geçici Görev Yolluğu aldığım iddiası ile yargılanlanmam.

Mersin

Ceza hukuku

--"...Geçici Yolluğu Emri Tazmininin, 6245 sayılı Kanunun 39. Maddesine göre Memur olarak çalıştığım kurumda, göreve çıkan şahsım tarafından çıkış ve dönüş saatlerinin de belirtildiği BEYANIMA GÖRE düzenlendiği ve söz konusu Geçici Görev Yolluğu eki BEYAN, RESMİ EVRAK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNDEN DOLAYI; Savcılık İddianamesine göre T.C.K’ nın ilgili maddelerine göre Ağır Ceza Mahkemesinde Sanık olarak yargılanmaktayım. -Geçici Görev Yolluğunun eki BEYAN, RESMİ EVRAK OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYECEĞİNE dair İzmir 2. İdare Mahkemesinin 11.03.2010 tarih ve E: 2009/1305, K: 2010/321 sayılı kararı Danıştay 12.Dairesinin 10.04.2014 tarih ve E: 2010/6358, K: 2014/2459 sayılı kararı ile onanmıştır. --Yargıtay'ın veya Danıştayı'n buna benzer başka Emsal Kararları bulunmaktamıdır.?

Cevaplanan Sorular

SES KAYDININ HUKUKİ STATÜSÜ

Kişiden izinsiz olarak alınan ses kaydı yargıtay kararlarına göre iki durumda kullanılabilir, aks

Aldatma nedeniyle boşanma davası

Sevgili dostum, Anlaşmalı boşanma yapabilmek için evliliğin üzerinden en az 1 yıllık süre geçmesi ge

Sağlıkçıyı fazla çalıştırma yasalmı

Yasal bir dayanağı yok.

Bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederim

uyuşturucu yakalatmak

Memuriyet kadrosuna zarar gelmemesi için açılacak davadan

Tüm Cevapları Listele

Avukata Sor

Sorunuzu alanında uzman avukatlara ücretsiz olarak sorun, aradığınız güvenilir cevaba en hızlı şekilde ulaşın.
-Soru soran kişinin bilgileri gizlidir ve paylaşılmaz. Avukata Sor

Türkiye'deki Tüm Avukatlar