Orman ve Su İşleri Bakanlığı Avukat İlanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı - SinopSinop 27-04-2016 06:21:28

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak Sinop'ta görev alabilecek avukat aranıyor

Adayların Hukuk lisans programından mezun ve Avukatlık alanında 1 yıl tecrübe sahibi olması gerekmektedir. (Söz konusu çalışmanın Avukatlık stajı bitimi ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kuramlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.)

Ayrıca;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Erkek adayların askerlik durumu itibari ile askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Başvuruda bulunduğu görevi yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.

- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

- Adaylar Orman ve Su İşleri Bakanlığının www.ormansu.gov.tr sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda gönderecekler, çıktısı alınan başvuru formu imzalı ve fotoğraflı olarak yerleştirme işlemleri sırasında Bakanlığımıza teslim etmek üzere muhafaza edeceklerdir.

- Adaylar kendi branşları ile ilgili 3 (üç) tercih yapabileceklerdir.

- Müracaat tarihinden önce yapılan başvurular ile posta veya diğer şekilde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İlan Tarihi

26.04.2016

Başvuru Başlangıç - Bitiş Tarihi

29.04.2016 - 09.05.2016

Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması

10.05.2016 - 18.05.2016

3. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

- Bakanlığımız tarafından yerleştirilmesi yapılan adayların listesi www.ormansu.gov.tr sitesinde yayınlanacak ve bu adaylara e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.