Hakkınızda Açılmış Bir Dava Var Mı, Kontrol Edin

Türk vatandaşları haklarına açılmış bir dava olup olmadığını e-devlet şifresi edinerek;
www.turkiye.gov.tr üzerinden ya da Uyap Vatandaş Portalı üzerinde görebilirler. Ancak mahkeme bilgilerine ve bir şekilde duruşma tutanaklarına erişilse bile gelinen aşamanın anlaşılması ve yorumlanması zor olabilir.

İşte böyle durumlarda davanın gidişatı ve olası sonuçları hakkında sağlıklı bilgi almak için davanın görüldüğü ildeki bir avukattan yardım istenmesi en doğru yoldur. Bu şekilde gereksiz sıkıntı ve korku yaşamak yerine doğru ve güncel bilgi edinmek mümkün olabilir. Yine gereğinde dava zamanaşımı nedeniyle düşünceye kadar uzaktan takip edilebilir.

Türk vatandaşlığından çıkanlar ve yabancılardan hakkında dava açılanlar ise çoğunlukla haklarında açılan davayı Türk mahkemesinin kişinin vatandaşı olduğu ülkeden adli yardım istemesiyle öğrenirler. Yardımı istenen devletin mahkemesi, vatandaşının ifadesini alarak Türk mahkemesine yollar.Böylece Türk mahkemesi kişinin savunmasını almış olacağından mahkumiyet veya beraat gibi kararlar verebilir

Yabancıların Türk e-devlet sistemine erişmeleri mümkün olmadığından bazen davanın görüldüğü mahkemenin bilgilerine bile ulaşmakta zorluk yaşayabilirler. Bu durumda davanın durumunun takip edilebilmesi için Türk mahkemesinden gelen istinabe talebi elde edilmeli ve davanın görüldüğü yerde faaliyet gösteren bir avukata iletilerek yardımı istenmelidir. Avukatın davanın bulunduğu yerde çalışması zorunlu olmamakla birlikte ulaşım rahatlığı ve masraftan tasarruf bakımından bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

Avukatların vekalet vermeden dosyayı inceleme yetkileri vardır. Bu sayede avukatlar dosyayı baştan sona okuyarak dava sebepleri ve muhtemel sonuçları hakkında akıl yürütebilirler. Gerek duyulması ve özellikle avukatın önermesi halinde ise avukata vekalet verilerek davanın takip edilmesi de sağlanabilir. Avukatlar dosyayı incelemek ve sonucunda da mütalaa vermek için ayrı, davanın vekalet alınarak takip edilmesi için ise ayrı ücret isteyebilirler.