Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Başvuru Şartları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmak için ortada onun yetkisini tanıyan ve Avrupa Konseyi’ne üye bir devlet olmalıdır. Bu halde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan bu devletin sözleşmede güvence altına alınan hakları ihlal eden bir kamusal eylemi ya da ihmali olduğu takdirde gerçek veya özel tüzel kişiler, devletin veya ihlal esnasında kamu gücü kullanmakla yetkili kamu görevlisinin aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) dava açabilir. Türkiye bu şartlara uygun bir devlettir ve aleyhine AİHM’e başvuru yapılabilir ve yapılmaktadır.

Başvuruya konu olan ihlal, yapıldığı devletin ulusal mahkemelerinde dava olarak görülmeli ve bütün iç hukuk yollarının AİHM’e başvurmadan önce tüketilmiş olması gerekir. Bunlar Türkiye için; ceza yargılaması için temyiz sonucuna kadar, hukuk yargılaması ve idari yargılamalar için karar düzeltmenin sonucuna kadardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kendilerine bireysel başvuruda bulunulmadan önce Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmasının zorunlu olduğuyla ilgili kararı vardır, bu da ülkemizdeki iç hukuk yollarının en sonuncusunu oluşturur. Bundan olumlu sonuç alınamaması durumunda başvuru şartlarını yerine getiren başvurular AİHM’e gidebilecektir. Ancak bireysel başvurunun yürürlüğe girmesinden önceki ihlaller için doğrudan AİHM başvurusu yapılabilir.

Yalnız, iç hukuk yollarının tüketilmesi ve kararin kesinleşmesinden itibaren 6 ay içinde AİHM’e başvuru yapılmadığı takdirde başvuru olanağı son bulacaktır.

          

AİHM başvurularındaki bazı önemli noktalar:

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açmak için başvuru formunu doldurmak gerekir.
 • Eğer resmi dili olan İngilizce ve Fransızca başvurulursa davanın sonuçlanma süresi kısalabilmekle beraber başvuru formunun Türkçe de hazırlanması mümkündür.
 • Başvuru sadece posta yoluyla yapılabilir.
 • Dava dilekçesi olan başvuru formunun mahkemenin yazı işlerine ulaşmasından sonra verilen dosya numarası saklanmalıdır, zamana ve istenilen belgelere dikkat edilmelidir.
 • Başvurular mahkeme tarafından ücretsiz olarak incelenir.
 • Duruşma esnasında cübbe zorunlu değildir ve tercüman bulunmaktadır.


 • Alara Naçar

  Diğer tüm detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
  http://www.aihmbasvuru.com/78-basliklar/74-aihme-nasil-basvurulur.html