IP adresi her zaman sanığı gösterir mi?

Bilişim suçlarının faillerinin tespitinde IP adresi önem arz etmekle beraber, IP numaralarının değiştirilmesi veya gizlenmesi suretiyle kullanıcıların yanıltılabilmesi mümkündür. Başka bilgisayarların IP numaraları çeşitli yöntemlerle suç işlemede kullanılabilmektedir.

Örneğin;-IP adresini kullanan kullanıcının bilgisayarındaki güvenlik açıklarından faydalanılmak suretiyle kullanılan ajan yazılımlar ile o IP adresinden geliyormuş gibi suç işlenebiilir.-IP adresi eğer NAT yapılan bir IP ise ilgili ağda bulunan her hangi birinin makinesine bulaştırılacak ajan yazılımlar ile IP adresi kullanılarak suç işlenebilir.IP adresi kablosuz ağa sahip ise bu ağa sızılmak suretiyle IP adresinden suç işlenebilir.Dolayısıyla da; IP numarasının her zaman sanığı gösterdiği söylenemez. Özellikle, DDos saldırıları ile binlerce bilgisayar IP”si sahibinin haberi bile olmadan sisteme yüklenen zararlı yazılımlarla zombi bilgisayar haline getirilebilmekte ve kullanıcının bu durumdan haberi bile olmamaktadır.

IP numaralarının çeşitli yöntemlerle suç işlemede kullanılabilmesi veya IP numarasının hileli yöntemlerle değiştirilebilmesi veya gizlenebilmesi gerçeği karşısında, suç şikayeti üzerine yapılması gereken IP adresinin zaman damgasıyla(tarih,saat,zaman dilimi) şeklinde tespit edilmesidir.Zira; bir Ip numarası dönüşümlü olarak yüzlerce kullanıcı tarafından kullanılmış olabilir.

Bu sebeple; zaman damgası oldukça önemlidir.Bahse konu IP adresinin hangi servis sağlayıcının IP bloğunda olduğunun tespitinden sonra, ilgili servis sağlayıcıya resmi makamdan yazılan yazı ile, belirtilen zaman diliminde söz konusu IP numarasının hangi aboneye ait olduğu öğrenilebilecektir.Ip numarası bir ev bağlantısı ile ilişkili ise genelde kişiye ulaşılacaktır. Ancak; toplu internet kullanımının yapıldığı bir yere ait IP numarası bulunur ise, bu halde Logların incelenmesi gerekecektir.Yargıtay Kararlarında da belirtildiği üzere IP numarası bilgisayara değil, internet bağlantısına verilen bir numara olduğundan, mahkemece ve savcılık tarafından yapılan incelemelerde suç failinin tespitinde ayrıntılı araştırma yapılması önemlidir.

Eylem Kahraman