7 Haziran Seçimlerinde, 17 Maddede Başlıca Seçim Kuralları

Seçime sayılı günler kaldı. 7 Haziran 2015 günü uyulması gereken kurallardan en çok bilinenleri; içki satışının yasak olması, seçim günü eğlence yerlerinin kapalı olması ve bunun yanı sıra emniyet güçleri haricinde de kimse tarafından silah taşınamayacağıdır.
Bu konuda yayımlanan genelgeyle seçimlerin güvenli yapılması amaçlandığı ve seçmenin özgür iradesinin korunmaya çalışıldığı belirtilmektedir. Aşağıda seçim günü önemli olacak 17 başlıca başlıca kurala yer verildi.

        

 1. Seçmenlerin oy kullanacağı salon içinde ve çevresinde kimse propaganda aracı olabilecek hiçbir materyali diğer seçmenlerin görebileceği şekilde bulunduramayacaktır; bu da propaganda yasağına girmekte ve insanların seçim günü özgürce, hiçbir baskı altında olmadan oy kullanma haklarının korunmasına hizmet etmektedir.
 2. Aynı şekilde bu alanlarda görüntü alıcı veya kaydediciler ve iletişim cihazlarının seçmenin yanında bulunmaması gerekir, oy kullanılan kapalı alana girerken telefonlar seçmenlerin üzerinde bulunmamalıdır, o esnada sandık görevlilerine bırakılabilir.
 3. Kimse bir başkasının hangi partiye oy vereceğiyle ilgili birbirini etkilemeye çalışamaz, çalışmamalıdır.
 4. Seçmenlerin oy kullanma saatleri sabah 8 ile akşamüzeri 5 arasıdır. Oy verme süresinin bitmiş olmasına rağmen seçmen eğer oy vermek için dışarıda hala sıra bekliyorsa talimatla süre uzatılabilecektir, böylece herkesin oy verebilmesi sağlanabilecektir.
 5. 135 sayılı genelgenin 30. Maddesinde oy vermeyle ilgili öncelikle sandık kurulunun önünde seçmen oyunu kullanmadan önce kimliğini ve seçmen bilgi kağıdını vermek suretiyle kimliğini ispat eder.
 6. Mühürlü oy zarfı ve birleşik oy pusulasının üzerinde hiçbir işaret bulunmamalı ve arkasında sandık kurulu mührü bulunmalıdır ve bunlarla kapalı oy verme yerinde yalnızca tercih edilen parti veya aday için yer alan bölüme dışa taşırmadan “TERCİH” veya “EVET” mührü basılıp başka hiçbir şey yazılıp çizilmeden yalnızca pusula düzgünce katlanarak zarfa koyulup yapıştırılmalı ve bizzat seçmen tarafından sandığa atılarak oy kullanılmış olmalıdır.
 7. Seçmen, seçmen listesindeki isminin karşılığına imzasını atmalıdır. Genelge uyarınca seçmen eğer imza atmasını bilmiyor, okuma yazması yok veya imzasını atmasını engelleyecek bir sakatlığı varsa sol el baş parmağını basar, sol el baş parmağı yoksa bastığı parmağın hangisi olduğu da listenin imza bölümüne ayrıca yazılır, hiç parmağı yoksa durumu adının karşısına yazılarak başkan tarafından imzalanır.
 8. Oy kullanma şeklinin, uyulması gereken kuralların ve yasakların seçmene başkan tarafından oyunu kullanmasından önce açıklanması gereklidir. Kurallara uymadığı takdirde oyunun geçersiz olacağının hatırlatılması önemlidir, örneğin pusulaya imza atması ya da şekil çizmesi durumunda oyu geçersiz olacaktır.
 9. Oyunu başarıyla kullanıp imzasını da atmış seçmenlerin seçmen bilgi kağıdının arka yüzü sandık kurulu başkanı tarafından imzalanıp mühürlenerek kimliğiyle beraber iade edilir.
 10. Sandık kurulu başkanlarının bu işlemlerin düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığını denetleme sorumluluğu vardır.
 11. Seçmen, oy kullandığı kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça başka hiç kimse oraya giremez. İçeride fazla kalan seçmenleri kurul başkanı bir süre vererek uyarır, süreye ve uyarıya uymayan ve çıkmayan seçmen çıkarılır.
 12. Genelgede “görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar ve bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar” demek suretiyle oyunu tek başına kullanamayacak engele sahip seçmenler o seçim çevresi seçmeni olan ve sandık alanında o esnada bulunan akrabalarından biri veya yoksa diğer bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilirler fakat aynı yardımcı seçmenin birden fazla engelliye yardım edemeyeceği düzenlenmiştir.
 13. Bu yardım eden kişi sandık kurulu başkanı veya üyeleri olamaz.
 14. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin oy verme sırasında kapalı oy verme yerine girmeleri yasaktır.
 15. Eğer seçmen okuma yazma bilmiyor ise bu durumda ancak sandık kurulu başkanından istediği takdirde oy pusulasında bulunan siyasi parti işaretlerinden hangisinin hangi partiye ait olduğu ve bağımsız adaylara nasıl oy verileceği açıklanır ama bunun dışında onlar da dahil kimse oy verme sırasında yardım etmek için kapalı oy verme yerine giremez.
 16. Hamileler, hastalar ve engelliler oy vermek için sıra beklemez, onlara öncelik tanınır.
 17. Engellilere yardım edenler, güvenlik görevlileri ve yaşlıların da sıra beklememesine, eğer seçim güvenliği tehdit edecek başka bir durum sözkonusu değilse, izin verilebilir.
   

Alara Naçar