Resmi Nikah Olmadan Dini Nikah Serbestliği

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) resmi nikah olmaksızın dini nikahla evlenen çiftlere ve bu dini nikahı kıyan imama ceza verilmesini öngören Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinin 5. ve 6. fıkralarının iptali yönünde yeni bir karar alındı.

Karar, kadın erkek eşitliği ve laiklik açısından birçok hukukçu tarafından eleştirilmektedir. Konu hakkında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bu, insan haklarını ihlal eden, kadınların temel haklarını ihlal eden, devrim kanunlarını, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş kanunlarını kadınlar açısından teminatsız bırakan vahim bir karardır." ifadesinde bulunmuştur..

 

Dini nikah hukukumuzda daha önceden de yasak değildi, yalnızca bireyleri hukukun koruması altında tutmak amacıyla resmi nikahın yapılması şartı koşuluyordu.
Ancak resmi nikah zorunluluğu bile, her ne kadar ailevi, ekonomik veya manevi olası mağduriyetleri azaltsa da, dini nikah sebebiyle yaşanan direkt veya dolaylı mağduriyetleri sıfırlayamaya yetmiyordu. Bu duruma rağmen, bir de resmi nikah zorunluluğunun kaldırılması, toplum hayatında ve özellikle kadınların hayatında önemli sıkıntılara yol açabilir. Resmi nikah yapılmayan kadınlar adeta kocasının ağzından çıkacak birkaç kelimeye bağlı olarak güçsüz bir hayat sürecek, boşanma veya kocasını kaybetme halinde özellikle kendi parasını kazanmayan, ekonomik bağımsızlığa sahip olamayan kadınlar daha zor duruma düşecektir. Aile birliğinin yasal olarak beraberinde getirdiği aile hukuku, miras hukuku, sosyal güvenlik gibi birçok alanda hukuki güvencelerden ve haklardan mahrum kalacaklardır.

Zaten hukukumuzda resmi nikah kıymak istemeyen yetişkinlerin birlikte yaşamasını engelleyen düzenlemeler bulunmadığından, bu yeni kararla çocuk yaşta evlendirilmek istenen kızlar, nafaka verilmek istenmeyen anneler, babasının zoruyla fakat kocasının tek karısı olmasını istemediği için resmi nikah kıydırmadığı haller, ayrılık ve ölüm durumlarında kadın ve çocukların hiçbir hakka sahip olmaması açısından mağduriyet büyük oranda artacaktır.

Resmi nikah yapılamayacak yaştaki çocuklar artık yalnız başına yapılması yasak olmayan dini nikahla çeşitli nedenlerle evlendirilebilecektir. Ne yazık ki bunların örnekleri toplumumuzda mevcuttur. Kanunda 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasının öngörülebileceği yönündeki düzenlemeye rağmenönüne geçilemeyen resmi nikah olmadan dini nikahla evlenmelerin ve bununla birlikte kumalığın da bu şekilde önü açıldıktan sonra ne kadar artacağı ve özellikler kadın ve çocukların bundan ne kadar zarar göreceği zaman içinde anlaşılacaktır. Özellikle çocuk gelinlerin ve kumaların oranı oldukça yüksek olduğu halde, önümüzdeki dönemlerde daha da artabilir.    

Alara Naçar