Hayvan Sahiplerinin Doğacak Zararlardaki Sorumluluğu

“Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.”

Hayvan Bulunduranın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Gereken Şartlar:
1) 3.kişinin zarara uğramış olması gerekir.
2) Bu zarar, egemenlik altındaki hayvanın hareketinden doğmuş olmalıdır.
3) Hayvanın hareketi ile zarar arasında uygun nedensellik bağı olmalıdır.

       

Özen gösterme yükümlülüğü altında olan kişi, hayvanı egemenliği altında bulunduran kişidir. Yani, illa ki hayvanın sahibi olmak gerekmez.O hayvan sürekli veya geçici olarak kişinin egemenliği altında ise onun vermiş olduğu zararları gidermekle yükümlüsünüzdür.

Sorumluluktan Kurtuluş Yolu
Hayvanı  bulunduran kişi zararın doğmaması için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu tutulamaz. Ancak gerekli özeni gösterse dahi zararın meydana geleceğini ispat ederse nedensellik bağını çürütmek suretiyle sorumluluktan kurtulmuş olur.

Son olarak hayvan bir başkası veya bir başkasına ait hayvan tarafında ürkütülmüş olursa, hayvanı bulunduranın, bu kişilere rücu hakkı saklıdır.

Gamze Yel