Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır ?

Yasal miras paylaşımı mirasbırakanın bir vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir. Ölümünden önce yasal şartlara uygun bir vasiyetname bırakan şahsın malvarlığı saklı paylara riayet etmek kaydıyla vasiyetnamesinde belirttiği şekilde paylaştırılır.

Ancak bir ölmeden önce bir vasiyetname düzenlemeyen kişinin mirası, eşinin hayatta olup olmamasına göre 4 farklı şekilde paylaştırılacaktır. 

          

  1. Miras bırakanın eşi hayatta ise, ve alt soy yani vefat edenin çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 1/4 sağ kalan eşe ait olacak ve kalan 3/4 çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. 
  2. Mirasçılar arasında çocuklar yoksa, sağ kalan eş miras bırakanın annesi ve babası ile birlikte mirasçı olur. Mirasın yarısı sağ kalan eşin, kalan yarısı da miras bırakanın annesi ve babası arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
  3. Sağ kalan eş, eğer miras bırakanın büyükannesi ve büyükbabası ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 3/4'ü sağ kalan eşe verilir ve kalan 1/4 te miras bırakanın büyükanne ve büyükbabaları arasında eşit olarak paylaştırılır.  
  4. Eğer miras bırakanın eşi hayatta değil ise, miras alt soy varsa alt soy arasında, alt soy yoksa üst soy arasında eşit olarak paylaştırılır.


Peki Mirastan kimler pay alabilir?  

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas alınmıştır.
Bu zümre sistemi içerisinde 3. Zümreye kadar olan akrabalar miras bırakanın mirasından pay alabilirler. 

Bu zümre sistemi içerisinde:
  • 1. Zümre mirasbırakanın alt soyudur. Yani miras bırakanın çocukları ile torunları 1. Zümreyi oluşturur.
  • 2.Zümre miras bırakanın annesi-babası ve kardeşleri ile yeğenleri tarafından oluşmaktadır.
  • 3. Zümre ise miras bırakanın büyükanneleri büyükbabaları amca, dayı, hala ve teyze gibi akrabalardan oluşur.

Miras bırakanın mirasından bu 3 zümrede olan mirasçılar pay alabilirler. Bunun dışında kalan kimseler mirastan pay alamazlar.
Ayrıca yukarıdaki zümreler arasında da kanuni bir sıra vardır.  1. Zümreden mirasçılar hayatta ise 2. veya 3. Zümreden kimse hak iddia edemez.

Bu yasal mirasçılar dışında, bir de kan bağı olmayan kimseler bir vasiyetname ile mirastan pay alabilirler.
Bu durumun gerçekleşmesi için miras bırakanın vasiyetname düzenlemesi şarttır.