Boşanma Davasında Nafaka Talebi ve Nafaka Çeşitleri (1) Tedbir Nafakası

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesi uyarınca;
“Boşanma ve ayrlık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemler alır."
Boşanma ve ayrılık talepli bir dava açıldığında, bu konulara ilişkin talebe gerek olmaksızın davaya bakan hakim davanın devamı süresince eşlerin barınması, geçimi, eşlerin mallarının yönetimi ve özellikle çocukların bakımı ve korunmasına ilişkin gerekli olan geçici tedbirleri resen almakla yükümlüdür.

Tedbir Nafakası, eşin ve çocukların dava süresince hayatlarını sürdürmeleri, geçinmeleri için diğer eşin aile birliğine yapması gereken parasal katkıdır. Tedbir nafakasına karar verilmesinde kusurun önemi yoktur

           

Yargıtay Genel Kurulu 2004/2-8 E. 2004/27 K. 28.01.2004 tarihli kararı;
“Boşanma ve ayrılık davası açılınca hakimin davanın devamı süresince gerekli olan tedbirleri alması gerekir. Özellikle eşlerin barınmasına, geçimine,eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemlerin alınması için kusursuzluk şart değildir. Bu nedenle kadının boşanmaya yol açan olaylarda kusurlu olması tedbir nafakasına hükmedilmesine engel teşkil etmez.”

  1. Eş için tedbir nafakası gerekli olup olmadığı konusunda onun kişisel ekonomik durumu ve yaşam koşulları dikkate alınacaktır.
  2. Boşanma davası nedeniyle yaşam standartlarında önceki olağan duruma göre bir eksilme varsa nafaka kararı verilmelidir.
  3. Çocuklar için tedbir nafakası kararı verilebilmesi için çocukların ergin olmaması ve bakımının diğer eş tarafından yapılıyor olması gerekmektedir.
  4. Tedbir nafakası boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren işleyecek olup boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar geçerlidir.
  5. Nafakaya dair icra takibi ilamsız yani tedbir nafakasına ilişkin bir icra takibiyse buna karşı borçlunun itiraz etme hakkı vardır. 

            

Tedbir Nafakasına İtiraz - Nafakanın Kaldırılma Talebi
 • Dava devam ettiği müddetçe her zaman değişen şartlara ve delillere göre, tedbir nafakasının kaldırılması ya da eksiltilmesi talebinde bulunulabilir.
 • Tedbir nafakasının kaldırılması veya azaltılması için yapabileceğiniz tek şey bir sonraki celsede yazılı veya zapta geçirilmesi kaydıyla sözlü olarak bunu talep etmeniz, kendi ve eşinizin gelir durumuna dair delilleri sunmanız gerekir.
 • Tedbir nafakasının azaltılması veya kaldırılması için ya eşinizin çalışmadığı halde çalıştığını beyan ettiğinin veya gelirininin düşük gösterdiğinin kanıtlanması gerekir ya da sizin gelirinizde bir düşüşün kanıtlanması gerekir .
 • Tedbir nafakası azaltılsa veya kaldırılsa bile bu karar ancak karar tarihinden itibaren geçerlidirGeriye dönük işlemez
 • Ancak karşı tarafın mahkemeyi yüksek nafaka alabilmek için yanılttığını karşı tarafın eli mahsulü bir belge ya da işyerinden aldığı ücretin gerçek tutarına ilişkin bir belge ile ispat etmeniz halinde, geçmişe doğru yürürlü olarak da ara karardan dönülmesini mahkemeden talep etme hakkına sahip olunur.


Nafaka ve Nafaka Çeşitleri ile ilgili diğer yazılar:

 1. Tedbir Nafakası:       https://www.dogruavukat.com/makale/134-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-1-tedbir-...
 2. Yoksulluk Nafakasıhttps://www.dogruavukat.com/makale/135-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-2-yoksull...
 3. İştirak Nafakası:       https://www.dogruavukat.com/makale/136-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-3-istirak...
 4. Yardım Nafakası:      https://www.dogruavukat.com/makale/137-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-4-yardim-...