Boşanma Davasında Nafaka Talebi ve Nafaka Çeşitleri (2) Yoksulluk Nafakası

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi uyarınca;
“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

Yoksulluk nafakası, yeterli ve düzenli bir gelire sahip olmayan, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eşin talebi halinde boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren ödenmesine hükmedilen nafaka çeşididir.

Mahkeme tarafından yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için mutlaka açık bir talebin olması gerekmektedir. Dolayısıyla, eğer bu yönde bir talebiniz varsa, dava dilekçenizle birlikte ya da duruşma esnasında tutanağa geçirmek suretiyle mutlaka yoksulluk nafakası talep ettiğinizi ve miktarını bildirmeniz gerekmektedir.Buna göre yoksulluk nafakasının talep edilebilmesi için;

 1. Yoksulluk nafakası talep edilmiş olmalı,
 2. Nafaka isteyenin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olduğu saptanmış olmalı,
 3. Yoksulluk nafakası isteyen kişi kusursuz olmalı veya kusuru daha ağır olmalıdır.
 4. Boşanma kararı verilmedikçe, yoksulluk nafakası kararı verilemez.Nafaka Ödemesi Ne Zaman Ortadan Kalkar?

Yoksulluk nafakası kural olarak süresizdir. Ancak bazı hallerde yoksulluk nafakası sona erer.
 • Mahkeme, yoksulluk nafakasına hükmederken, nafaka yükümlüsünün malî durumunu da göz önünde tutar.
 • Yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat (gelir, gelir getiren mülk) biçiminde ödenmesine karar verilebilir.
 • Alacaklı tarafın evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararı ile kaldırılır
 • Malî durumların değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde artırılmasına veya azaltılmasına karar verilebilir.


Nafaka ve Nafaka Çeşitleri ile ilgili diğer yazılar:

 1. Tedbir Nafakası:       https://www.dogruavukat.com/makale/134-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-1-tedbir-...
 2. Yoksulluk Nafakasıhttps://www.dogruavukat.com/makale/135-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-2-yoksull...
 3. İştirak Nafakası:       https://www.dogruavukat.com/makale/136-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-3-istirak...
 4. Yardım Nafakası:      https://www.dogruavukat.com/makale/137-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-4-yardim-...