Boşanma Davasında Nafaka Talebi ve Nafaka Çeşitleri (3) İştirak Nafakası

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 182/2. maddesi uyarınca; “Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.”

Velayet kendisine verilmeyen eş, müşterek çocuğun eğitim-öğretim, yiyecek, giyecek, sağlık, barınma, dinlenme,harçlık, ulaşım gibi giderleri için gücü oranında iştirak nafakası öder.  

 • İştirak nafakasına boşanma kararı ile birlikte hükmedilir. Bu nedenle iştirak nafakasının başlangıç tarihi boşanma davasının açıldığı tarihtir.
 • Müşterek çocuk erginliğe ulaşınca iştirak nafakası ayrıca bir mahkeme kararına gerek olmaksızın kendiliğinden kalkar.
 • Ergin çocuk için yardım nafakası davası açılır.
İştirak Nafakasına faiz yürütülür mü? 
Dava açılış tarihinden hüküm verildiği tarihe kadar faiz yürütülemez. Faiz, nafaka ile ilgili kararın kesinleştiği tarihten itibaren işler.

İştirak Nafakası Ne Zamana Kadar Ödenir? 
Ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk erginlik yaşına gelmesine rağmen , eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durumlarının elverdiği ölçüde çocuğa bakmakla yükümlüdürler.

İştirak Nafakası Miktarı Ne Olmalıdır? 
Çocuğun eğitimi, öğretimi ve geçimine yetecek miktarda olmalıdır.

İştirak nafakasının miktarını taraflar belirleyebilir mi? 
İştirak nafakası miktarı hakkında taraflar sözleşme yapabilirler fakat yapılan sözleşmenin geçerli olabilmesi için hakimin sözleşmeyi onaylaması şarttır.

İştirak Nafakası Davası Nerede Açılır? 
Boşanma davası açılmış ise, davanın açıldığı Aile Mahkemesinden talep edilir. Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında , nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

İştirak Nafakasının Artırılması Davası : 
Değişen yaşam koşulları belirtilerek, İştirak Nafakası’nın artırılması mahkemeden talep edilebilir. Davada görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Yetkili Mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir.

            

İştirak Nafakası Ne Zaman Sona Erer ? 
 1. Nafaka yükümlüsünün veya çocuğun ölümü ile
 2. Çocuk , reşit olunca veya eğitimine devam ediyorsa mezun olunca
 3. Çocuk evlatlık verilirse
 4. Mahkeme dosyasında velayet kendisine verilen eski eş veya avukatı iştirak nafakasından vazgeçerse,
          iştirak nafakası sona ererNafaka ve Nafaka Çeşitleri ile ilgili diğer yazılar:

 1. Tedbir Nafakası:       https://www.dogruavukat.com/makale/134-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-1-tedbir-...
 2. Yoksulluk Nafakasıhttps://www.dogruavukat.com/makale/135-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-2-yoksull...
 3. İştirak Nafakası:       https://www.dogruavukat.com/makale/136-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-3-istirak...
 4. Yardım Nafakası:      https://www.dogruavukat.com/makale/137-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-4-yardim-...