Boşanma Davasında Nafaka Talebi ve Nafaka Çeşitleri (4) Yardım Nafakası

Medeni Kanun 364 maddesinin 1 fıkrasında belirtildiği üzere, “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” Bu madde vesilesiyle verilen nafakaya Yardım Nafakası denilmektedir.

Türk Medeni Kanunu “Aile” tanımında ve düzenlemesinde, aile fertlerinin birbirlerine yardım etmelerini, sadece ahlaki bir yükümlülük olarak kalmasına müsaade etmemiş, bunu hukuki bir yükümlülük haline getirmiştir. Kural olarak, anne ve babanın çocuğa karşı olan borcu çocuğun ergin olmasına kadar devam eder ve çocuğun ergin olması ile sona erer.Yardım nafakası
, sadece çekirdek aile içerisinde değil üstsoy, altsoy ve kardeşler için de karşılılık esasına dayanabilir.
Bununla birlikte nafaka isteminde bulunma hakkına sahip olan kimseye, resmi veya kamuya yararlı bir kurumda bakılmakta ise, bu kurum veya bu kurumun bağlı olduğu idare, nafaka yükümlüsü olan kimseden yardım nafakası isteminde bulunabilir.

Yardım nafakası için 2 koşulun bulunması gerekmektedir.

 • İstemde bulunulması,
 • Yoksulluk hali ki burada kişinin yoksul olmasının yanında yardım almadığı takdirde yoksulluğa düşecek olması hali de dikkate alınacaktır. Bu halin, gerçek ve samimi olması gerekir.
Örneğin kişi devam zorunluluğu olmayan bir okulda okuduğu takdirde pekâlâ çalışarak geçimini sağlayabilecektir, böylesi bir durumda yardım nafakasının hakiki olduğu söylenemez.  

            

Yardım Nafakası ile ilgili diğer önemli bilgiler:
 • Mahkeme tarafından karara bağlanan yardım nafakasının başlangıcı, nafakaya ilişkin kararın verildiği tarih değil, nafaka davasının açıldığı tarihtir.
 • Nafakanın artırılması veya azaltılması halinde de nafakanın başlangıç anı, arttırma veya azaltma istemleri doğrultusunda davanın açıldığı tarihtir.
 • Kanunda Yardım Nafakasının ödeniş biçimi ve zamanlaması hükme bağlanmamış olup, Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre nafaka gerekli koşulların gerçekleşmesi halinde, aylık belli bir miktar paranın davalılardan alınarak davacıya verilmesi şeklinde olacak, toptan ödeme mümkün olmayacaktır. 
 • Yardım nafakası talebi, kanuni bir hakkın kullanımı niteliğinde olup, aleyhine dava açılan kişi tarafından manevi tazminat istemine konu edilemeyecektir.
 • Yardım nafakası miktarı ile alakalı olarak: hâkim taleple bağlı olup talep edilen rakamın üstünde nafakaya hükmedemez. Ayrıca talep edilmesi halinde hükmedilen yardım nafakasının gelecek yıllarda ne miktarda ödeneceğine de karar verilebilir (TMK m.365/5).
 • Nafaka miktarı belirlenirken, üst sınır nafaka talep edenin talebidir. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi yargılama sonunda ortaya çıkacak duruma göre talep edilenden daha azına da karar verilebilir. Bunun için eğitimi devam çocuğun başta eğitim giderleri olmak üzere bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması ve korunması için gerekli olan giderlerle karşı tarafın mali, gücü (TMK m.365/2) dikkate alınır.


Nafaka ve Nafaka Çeşitleri ile ilgili diğer yazılar:

 1. Tedbir Nafakası:       https://www.dogruavukat.com/makale/134-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-1-tedbir-...
 2. Yoksulluk Nafakasıhttps://www.dogruavukat.com/makale/135-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-2-yoksull...
 3. İştirak Nafakası:       https://www.dogruavukat.com/makale/136-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-3-istirak...
 4. Yardım Nafakası:      https://www.dogruavukat.com/makale/137-bosanma-davasinda-nafaka-talebi-ve-nafaka-cesitleri-4-yardim-...