İş Yerinde Psikolojik Taciz: Mobbing

Özel sektörden eğitime, derneklerden kamu sektörüne iş hayatının her alanında ne yazık ki duygusal bir saldırı, sistematik ve psikolojik bir taciz olan mobbing, çalışanları verimli çalışmadan uzaklaştırmanın yanı sıra kişisel olarak da olumsuz etkiliyor. Patronunun ya da iş arkadaşlarının sürekli kötü davranışlarına maruz kalan kişi mutsuzluktan dolayı işinden ayrılmaya itiliyor. İşini iyi yapamadığı konusunda aşağılanan, sözü kesilen, iş arkadaşlarıyla iletişime geçmesi zorlaştırılan, arkasından kötü konuşulan, sadece istenmeyen işleri yapmaya zorlanarak özellikleri küçümsenen, azarlanan, iş arkadaşlarından daha kötü koşullarda çalışmaya zorlanan hatta doğrudan sözlü ve fiziksel taciz edilen çalışanın sadece iş hayatının değil özel hayatı dahil tüm yaşamının olumsuz etkilenip depresyona sürüklenmesi, yaşam kalitesinin kendisi ve birlikte yaşayan insanlar için kötüleşmesi kaçınılmazdır. Toplumda oldukça yaygınlaşan bu kötü muameleye karşı “Mobbing ile Mücadele Derneği” kurulmuştur.  

Mobbingin oluşması için bulunması gereken şartlar aşağıda görüldüğü gibi sayılabilir:  

1.             
Onura ve kişiliğe yönelik olumsuz söz ve davranışlarda bulunulması
 
2.              Taciz edici davranışların belirli bir süre boyunca devam etmesi
3.              Bu davranışların sistematik olması gerekir.
4.              Herhangi bir amaca hizmet etmesi özel olarak aranmaz, yalnızca işçinin işten ayrılması için yapılması şart değildir. Ego tatmini, kıskançlık gibi duygular, patron olduğunu gösterme çabaları vs. de psikolojik tacizin uygulanması için diğer unsurların varlığı halinde mümkündür.  Mobbingin başlaması işin yapılmasıyla ya da bir davranışla ilgili bir anlaşmazlıkla olabilir. Ardından saldırgan eylemler başlatan kişi veya ona katılanlarla devam eder. İş yerinde gerçekleşen sürekli sistematik aşağılamalarla mağdur, suçlu konumuna düşürülür, bütün bunların kaynağının kendisi olduğu iddia edilir. En sonunda bu kişinin ya işine son verilir ya da kendisi daha fazla dayanamayarak işinden ayrılır. Maalesef sonrasında da bunun etkileri sona ermeyerek mobbingten kaynaklanan kötü damga kulaktan kulağa yayılabilir ve asılsız olmasına rağmen aynı sektörde yeni bir iş bulmayı zorlaştırabilir. Dolayısıyla mağdurun kendiyle ilgili düşüncelerini ve özgüvenini olumsuz yönde etkilemesi hayatının her alanına ve her ilişkisine yayılabilir. Bunlar da öfke, yalnızlık, depresyon, uyku sorunu gibi problemlere ve hatta psikolojik ve fiziksel daha ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.      


Alara Naçar