Kefalet Sözleşmesinin Şartları ve Geçerliliği - (2)

Kefalet sözleşmesinin hüküm doğurabilmesi icin sözleşmenin nitelikli yazılı şekil kurallarina uygun olarak kaleme alınması gerekmektedir.

  • Buna göre sözleşmenin yazılı olarak yapilmasi gerektiği gibi kefilin sorumlu tutulacagi azami miktar, sözleşmenin yapildigi tarih ve müteselsil kefalet adı, kefalete kıyasla defiler bakimindan daha ağır sorumluluk getirdiği icin, eğer müteselsil kefalet kararlaştırılmışsa, müteselsil kefil olma iradesinin kefilin el yazısı ile yazılması gereklidir.
  • Birden fazla borcun soz konusu oldugu durumlarda ise hangi borca kefil olundugu el yazisi ile belirtilmelidir.

TBK m. 583 f.1 : ” Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu
olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu
azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu
anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el
yazısıyla belirtmesi şarttır. “
      
Kanun koyucunun bu denli sıkı şekil kuralları getirme sebebine baktığımızda amacinin esasen kişileri düşünmeye sevk etmek oldugunu görüyoruz. Böylece kefil başkasi icin bir borc altina girerken, getirilen bu prosedurlere uymak zorunda kalacak ve bu esnada belki de o an reddedemedigi bu borcu tekrar irdeleme ve tekrar değerlendirme firsatı bulacaktır. Bu prosedürler, kefil olacak kişiye, eğer tam anlamıyla kefilliğe razı değilse veya herhangi bir baskı altında ise, bu kişiye bir anlamda çıkış kapıları sunmaktadır şeklinde yorumlanabilir.

Kefalet sözleşmesi sekle uyulmaksizin yapildi ise ya da sonradan yapilmis olup kefilin sorumluluğunu arttiran değişiklikler var ise TBK m. 583 f. 3 uyarinca sözleşme geçersiz olacaktır.

Zehra Sırcan