Trafik Kazalarında Sigorta Tazminatı

1.Trafik kazaları neticesinde meydana gelen maddi zararlar sigorta şirketleri tarafından da karşılanabilmektedir.

2.Uygulamada isteğe bağlı veya zorunlu olarak yapılacak sigorta çeşitleri bulunmaktadır.

Kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta çeşididir. Daha ziyade kişinin kendine ait araçta herhangi bir şekilde meydana gelen zararın karşılanmasına yöneliktir.


Bu sigorta türünde sigorta, aracın kaza sonunda uğradığı hasarı karşılamakta olup, araç sürücüsünün sigortalı kişi olup olmamasının veya sürücüsünün % 100 kusurlu olup olmamasının önemi yoktur.

Ancak, zarar sigortalının kasti bir hareketi sonucu veya alkollü olması nedeniyle meydana gelmiş ise veya kaza yapan sürücü ehliyetsiz ise sigorta şirketinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.Zorunlu Trafik Sigortası: Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Bu trafik sigortası işletenin 3. kişilere verdiği zararları karşılamaktadır.

Zorunlu Trafik sigortasında; sigorta şirketinin sorumluluğu limitle sınırlıdır. Limitin üzerindeki zarardan sorumlu değildir.

Kazada araç sahibi %100 kusurlu olsa dahi, sigorta şirketi, sigortalı aracın sahibine ve sürücüsüne rücu edemez.

Her araç sahibi tarafından yaptırılması ve her yıl yenilenmesi gerekir.

4.İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası: Araç sahibi bu sigorta ile 3. kişilere ödemek zorunda kalacağı tazminattan dolayı malvarlığında meydana gelebilecek eksilmeyi güvence altına almaktadır.

5.Yeşil Kart Sigortası: Bir Türk aracının yabancı bir ülkede, yabancı plakalı bir aracın Türkiye’de kaza yapması halinde kaza yapılan ülkelerin poliçe kapsamında olduğunun anlaşılması halinde sigorta bedeli ödenmektedir.

6.Ferdi Kaza Zorunlu Koltuk Sigortası: Uluslararası veya şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcıları, taşımacılık hizmetinin başlamasından bitimine kadar seyahat süresi içinde (mola ve duraklamalar dahil) maruz kalacakları her türlü kaza neticesine karşı sigortalandıkları bir sigorta türüdür.

Bu sigorta türü şehirlerarası yolcu taşımaları hakkında yönetmelik hükümleri gereğince zorunlu olan bir sigorta türü olup, yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin bu sigortayı yaptırmamış olması halinde yolcu taşımacılığı yapmalarına izin verilmez.

Bu sigorta türünde sürücü ve yardımcıları ile yolcuların ölüm, yaralanma veya sakatlanmaları halinde sigortaca tazminat ödemesi yapılmakta, tedavi giderleri karşılanmaktadır.

7. Güvence Hesabı kapsamındaki sigortalar;

  •          Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası
  •          Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
  •          Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  •          Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  •          Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  •          Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri

Güvence Hesabı, yukarda belirtilen zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin olarak; sigortalının belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış ya da gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuştur.
Hesabın bu amacına ek olarak, kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapan sigortacının mali bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararların karşılanmasında Güvence Hesabı'nın görevleri arasında tanımlanmıştır.

8.Sigortacıya karşı zamanaşımı:

  1. Zarar görenin sigortaya başvurması durumunda; KTK’da sigortacıya karşı açılacak davalarda zamanaşımı konusunda özel bir açıklama yoktur. 2 ve 10 yıllık zamanaşımı süreleri burada da uygulanır. Cezayı gerektiren bir fiil varsa ceza kanunundaki zamanaşımı uygulanır.
  2. Sigortalının sigortacıya başvurması durumunda; sigortalı ile sigortacı arasındaki sözleşmeden kaynaklanan taleplerde zamanaşımı süresi 2 yıldır.
  3. Sigortacının rücu davasında; zarar görenin zarar verene karşı taleplerinde uygulanan zamanaşımı burada uygulanır. Burada zamanaşımının sigortacı açısından ne zaman başlayacağı önemlidir. Sigorta şirketinin rücu davasında zamanaşımı süresi, halefinin (zarar görenin) faili öğrenme tarihinden itibaren başlar.

9.Trafik kazalarından doğan hukuki sorumluluğa ilişkin davalar; Sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer ile kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde açılabilir.

Aynı dava sigorta şirketine karşı açılmamış olup, işletene karşı açılmışsa, genel hükümlere göre ya davalının ikametgâhı veya kazanın meydana geldiği yer mahkemesi yetkilidir.


Sigorta tazminatı için yapılacak başvuruların avukat denetim ve gözetiminde yapılması hak sahiplerinin menfaatlerinin en üst düzeyde belirlenmesi ve korunması açısından önemli ve gereklidir.