İşten Çıkarılma Durumunda Yapılması Gerekenler

İşçinin haksız bir şekilde işten çıkarılması oldukça sık görünen bir durumdur ve yine sık biçimde yasal hakları olan ödemeler kendilerine yapılmamaktadır. Bu durumlarda işe iade kararı, ihbar veya sendikal tazminatların ödenmesi, yıllık izin ücret hakları, prim hakları gibi hakları işçiye yargı kararlarıyla verilebilmekle beraber belli bir süre almaktadır.

            

İşten Çıkarılma Durumunda Yapılabilecekler:

  • İşçi, eğer işten çıkarıldığında kendisinehakları sağlanmadıysa avukat vasıtasıyla noterden ihtarname çekebilir.
  • İhtarname sonuçsuz kalırsa işçi, işverene dava açmalıdır. 
  • 6 aydan uzun süredir belirsiz süreli işsözleşmesi ile 30 kişiden fazla işçi sayısına sahip bir iş için bir ay içinde işe iade davası açılabilir.
  • 1 yıldan fazla süredir çalışılan işlerdenhaklı bir sebep olmaksızın çıkarılmada İş Kanunu kapsamında kıdem tazminatı davası açılabilir.
  •  İşveren önceden iş sözleşmesini feshedeceğini bildirmeksizin haklı bir sebep olmadan işçinin işine son vermişse, ihbar tazminat davası açılabilir.
  • Sigortasız çalıştırılan süre hizmet tespit davasıyla belirlenip kayıp günler SGK hizmet dökümüne işlettirilebilir.
  • Ödenmeyen ücretler, ikramiyeler, primler, kullanılmayan izinler, ulusal bayram ve genel tatilde çalışmış olma ücretleriiçin dava açılabilir.
  • Hakaret gibi kötü muameleye maruzkalınmışsa ve maddi kayıp varsa maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

 

Alara Naçar