10 Adımda İşe İade Davası

İşçinin, işe iade davası açarak varsa iş güvencesi kapsamındaki hakkını kullanabilmesi için iş sözleşmesinin, işverenin, işçinin ve işten çıkarılmanın kanun uyarınca belli koşullar kapsamında olması gereklidir. Bu koşullar aşağıdaki gibidir:

1.    İş sözleşmesinin İş Kanunu veya Basın İş Kanunu kapsamında olması

2.    İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması

3.    İşçinin, işveren tarafından işten çıkarılması

4.    İşten çıkarılmanın haklı bir neden olmaksızın yapılması

5.    İşçinin en az 6 ay aynı işverene bağlı olarak çalışmış olması

6.    İşyerinde, aynı işverene iş sözleşmesiyle bağlı toplamda 30 veya daha fazla işçi çalışıyor olması

7.    İşçinin, işverenin vekili olmaması

8.    İş sözleşmesinin feshinin bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde iş mahkemesinde işe iade davası açılması

9.    İspat kolaylığı açısından, fesih bildiriminin yazılı yapılması

10.  İşçinin savunmasının alınması

            

İşe iade davasının işçi lehine, olumlu biçimde sonuçlanması durumunda fesih geçersiz sayılacak ve işçi, boşta geçen sürenin en fazla dört aya kadar olan ücretini ve diğer haklarını talep edebilecektir. İşçi kararın kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde başlamak için işverene başvurması gerekmektedir, işveren de işçiyi bir ay içinde işe başlatmalıdır. İşverenin süresi içinde işe iade işlemi yapmaması durumunda ise işçi, sekiz aylık ücrete kadar iş güvencesi tazminatı da talep edebilir.

Alara Naçar