Borçlar Hukukunda Yenileme

Yenileme, varolan borcun yeni bir borç meydana getirilerek eski borcun fer'i haklarıyla beraber sona erdirilmesidir.

 Borcu sona erdiren yenileme, borcun konusunun, tabi olduğu hükümlerin ya da borcun sebebinin veya taraflarının değiştirilmesiyle olabilir. Yeni bir borçla mevcut borcun sona erdirilmesi için TBK. m. 133 uyarınca tarafların açık iradesi gerekmektedir. 
  • Örneğin, borcun konusu değiştirilirken; mal verme borcu yerine para verme borcu kabul edilebilir.
  • Eğer borcun sebebi değiştirilecekse; satış sözleşmesinden doğmuş bir bedel borcunun ödünce çevrilmesi örnek verilebilir.
  • Yenileme ile taraflar da değişebilir ancak bu durum alacağın devri veya borcun üstlenilmesinden farklıdır çünkü eski borç sona ermiştir ve yenileme ile yeni bir borç doğmuştur. 
  • Yenileme tarafların anlaşmasıyla olur. Alacaklı tasarruf yetkisini haiz olmalıdır ve taraflar tam ehliyetli olmalıdırlar. Ayrıca yenileme için tarafların açık iradesi de gereklidir.   • Bir borçta değişiklik yapılabileceğine ilişkin kayıt düşülmüş bir anlaşma karine olarak yenileme sayılmaz. Yenileme niyetiyle anlaşma yapılmasının açık olması gereklidir.

    Yenilenen borç zamanaşımına uğramışsa, yenileme sonucu meydana gelen yeni borç bu durumdan etkilenmez.

    Kumar ve bahis gibi ilişkilerden doğan borçlara eksik borç denir. Eksik borçlar da yenilenebilir ancak dava edilemezler.