Nasıl Dernek Kurulur?

Kişiler topluluğunun hukuken dernek sıfatını kazanması için bir takım unsurların sağlanması gerekmektedir.

Bu unsurlardan ilki kuruculardır.

MK.56 ve 5253 s. Dernekler Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca bir derneğin kurulabilmesi için 7 gerçek kişi gerekmekteydi. Ancak 7.8.2003 tarihli ve 4963 s. kanunun 31. ve 32. maddesi tüzel kişilerin de dernek kurucusu olabileceğini veya bir derneğe üye olabileceğini öngörmüştür.


Gerçek kişi kurucuların fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. 
                    

Bir diğer unsur ise, derneğin kuruluş amacıdır.
Bir derneğin kurulabilmesi için belirli ve ortak bir amaç olmalıdır. Ayrıca dernekler kazanç amacı gütmemelidir.
Kanunda gerekli sayıdaki kurucu son unsur olarak belirledikleri ortak amaca yönelik dernek kurma iradelerini ortaya koymalıdırlar.
Ancak bu irade açıklaması MK.59 uyarınca, derneklerin:
''Kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliklerine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.''
Kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler ise yönetmelikle belirlenir.

İdil Elvin Çavuş