Boşanma Davası Sırasında ve Sonrasında Mahkeme Tarafından Hükmedilebilecek Nafaka Çeşitleri

Mahkemeler, boşanma davası sırasında ve sonrasında çeşitli nakafalara hükmedebilir 

Bunlar: 

Tedbir Nafakası: Boşanma ve ayrlık davası açılınca mahkeme, boşanma işleminin  devamı süresince gerekli olan ve özellikle boşanılan eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemler içerir. 


Ayrıca tedbir nafakası, eşin ve çocukların dava süresince hayatlarını sürdürmeleri, geçinmeleri için diğer eşin aile birliğine yapması gereken parasal katkıdır. Önemli olan tedbir nafakasına karar verilmesinde kusurun önemi yoktur. Eş için tedbir nafakası gerekli olup olmadığı konusunda onun kişisel ekonomik durumu ve yaşam koşulları dikkate alınacaktır. Boşanma davası nedeniyle yaşam standartlarında önceki olağan duruma göre bir eksilme varsa nafaka kararı verilmelidir. Çocuklar için tedbir nafakası kararı verilebilmesi için de çocukların ergin olmaması ve bakımının diğer eş tarafından yapılıyor olması gerekmektedir. Tedbir nafakası boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren işleyecek olup boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar geçerlidir. 

 

Yoksulluk Nafakası:  Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” Buna göre yoksulluk nafakasının talep edilebilmesi için; Yoksulluk nafakası talep edilmiş olmalı, nafaka isteyenin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olduğu saptanmış olmalı, yoksulluk nafakası isteyen kişi kusursuz olmalı veya kusuru daha ağır olmalıdır. Boşanma kararı verilmedikçe yoksulluk nafakası kararı verilemez.

 

İştirak Nafakası: Velayet kendisine verilmeyen eş, müşterek çocuğun eğitim-öğretim, yiyecek, giyecek, sağlık, barınma, dinlenme,harçlık, ulaşım gibi giderleri için gücü oranında iştirak nafakası öder. İştirak nafakasına boşanma kararı ile birlikte hükmedilir. Bu nedenle iştirak nafakasının başlangıç tarihi boşanma davasının açıldığı tarihtir. Müşterek çocuk erginliğe ulaşınca iştirak nafakası ayrıca bir mahkeme kararına gerek olmaksızın kendiliğinden kalkar. Ergin çocuk için yardım nafakası davası açılır.