Hukukun Amacı Nedir?

   Demokratik toplumlarda hukukun tek bir amacı vardır; var olan en küçük azınlığın, bireyin, haklarını korumak. Hukuk toplumlarda birçok amaç ve işlevleri ile hizmet verir. Bu amaç ve hizmetler dört ana başlık altında toplanabilir; düzenin korunması, anlaşmazlıkların çözülmesi, adaleti sağlamak, hak ve özgürlükleri korunmak.

 

            Hukuk kuralları toplumda yaşayan herkesi bağlar. Sosyal bir varlık olan birey, bulunduğu her ortamda hukuksal bir korunmaya ihtiyaç duyabilir. Bu tür bir ihtiyaç bazen iş hayatında karşısına çıkar. Ana hedefi, çalışanların haklarını korumak olarak tanımlanan [url=http://www.metinpolat.av.tr]iş hukuku[/url], aynı zamanda çalışanın zorunluluklarını ve sorumluluklarını da ortaya koyar.

            Sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan işçi kitlesi ve işverenlerin işçilerin aleyhine olan tutumları, çalışma sırasında meydana gelen kazalar, iş kanununa olan ihtiyacı doğurmuştur. Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından sonra gelişmeye başlayan iş kanunu, resmi makamlarda 4857 sayılı kanun olarak adlandırılır. Bu kanun, 2003 Mayıs ayında Avrupa Birliği Uluslar Arası Çalışma Örgütünün normlarına göre yeniden düzenlenmiş, 2003 Haziran ayında yürürlüğe girmiştir.

 

            Türkiye İstatistik kurumunun 2013 yılına ait araştırma sonuçlarına göre iş kazası geçiren çalışanların sayısı yüzde 2,3’tür. Buna ek olarak iş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bini geçmektedir. Çalışanı bedenen ya da ruhen iş göremez hale getiren her olay iş kazası kabul edilir. Çalışan Kayseri iş kazası geçirirse kendisi, ölüm sonuçlu kazalarda yakınları, görevli ve yetkili mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

 

            İş hukukunun bir diğer kapsam alanı kıdem tazminatıdır. Bir çalışanın herhangi bir nedenle iş yerinden ayrılması sebebiyle çalışana yapılan ödeme olarak tanımlanabilir. Bu gibi durumlarda çalışan ne gibi haklara sahip olduğunu, dava açmak için geçerli yasal süreyi, ne talep edebileceğini bilmediğinden en çok bu konuda mağdur olur. Böyle bir süreçte takip edilmesi gereken konu başlıkları kıdem ve ihbar tazminatı avukatı danışmanlıklarını gerektirecek ölçüde fazladır. Kayseri'de kendi kurmuş olduğu Polat Hukuk Bürosu'nda görev yapmakta olan Avukat Metin Polat, diğer hukuki alanlarda olduğu gibi, iş ve sosyal güvenlik alanında da hakları korumaya ve savunmaya devam etmektedir.