Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin son dönemde artan şekilde oturma izni talepleri kısa ve uzun dönem olmak üzere iki şekilde değerlendiriliyor. Bir yıl süre ile verilen kısa dönem oturma izni alabilmek için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyrukluların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyrukluların belirtilen belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.İlk başvuru sırasında, Oturma izni başvuru formu, Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, Dört adet vesikalık fotoğraf, Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan, Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge ve Geçerli sağlık sigortası isteniyor.


Geçerli sağlık sigortası kapsamında ise İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge veya Özel sağlık sigortası yeterli olabiliyor.  Kısa dönem oturma iznini uzatmak içinse, Oturma izni başvuru formu, Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, İki adet vesikalık fotoğraf, Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan, Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge, Önceki oturma izni belgesinin ibrazı, İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler ve Geçerli sağlık sigortası isteniyor.