Yabancılar İçin Uzun Dönem Oturma İzni

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin son dönemde artan şekilde oturma izni talepleri kısa ve uzun dönem olmak üzere iki şekilde değerlendiriliyor. Uzun dönem oturma izni alabilmek için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş yabancı ülke vatandaşlarının ilgili belgeleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.


 

İlk başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler arasında Oturma izni başvuru formu, Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, Önceki oturma izni belgesinin ibrazı, İki adet vesikalık fotoğraf, Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge, Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan, Adli sicil kaydı ve geçerli sağlık sigortası gerekiyor.

Uzun süreli oturma belgesi süresiz verildiği için uzatma ihtiyacı yoktur.