Hukukun Üstünlüğü Endeksinde Türkiye Düşüşte

Dünya Adalet Projesi tarafından her yıl hazırlanan Hukukun Üstünlüğü Endeksi açıklandı. Rapora göre Türkiye, hükümetin yargı ve yasama organları tarafından kontrol edilebilme başlıklarının yer aldığı “hükümet gücünün kontrolü” kriterlerinde 102 ülke arasında 95. oldu.


Yolsuzluk kriterlerinde düşüş gösteren Türkiye, “temel haklar” başlığı altında ise sondan altıncı oldu. Geçen yıl hazırlanan endekste 99 ülke arasında 59. olan Türkiye, bu yıl 80. sırada yer aldı. Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde değerlendirilen 13 ülke arasında da 12. oldu. Bölgesel gelir düzeyleri karşılaştırıldığında Türkiye kendi gelir grubundaki 31 ülke arasında hukuk sitemi itibari ile 29. sırada yer aldı. “Devlet gücünün denetimi” kategorisinde sondan yedinci sırada yer alan Türkiye “yasal müeyyidelerin uygulanması konusunda ise 46. sırada bulunuyor.


Bu yıl 102 ülkenin adalet sisteminin incelendiği endeks için 100 bin hanede ve 2.400 uzmanla görüşüldü. Raporda; hükümet gücü, yolsuzluk, şeffaflık, temel haklar, denetim ve güvenlik, düzenleyici hükümlere uyum, medeni hukuk adaleti ve cezai adalet gibi sekiz kriter baz alındı.