Çocuk Pornografisi ile İlgili İtalyan Yargıtayı Kararı

İnternete girdiğimizde 0.04 saniyede 968 bin çocuk pornografisi sitesi ile karşılaşılmaktadır. İnternette resmi internet sağlayıcılarına kayıtlı çocuk pornografisi sitesi sayısı 900 bindir. Bunlardan 7.500 tanesi kapatılmıştır. Yani dünya üzerinde 2 milyon çocuk, ticari meta olarak ve pedofililerin cinsel dürtüleri için pazarlanmaktadır. İnternet kullanıcısı her dört çocuktan biri, en az bir defa çocuklar için sakıncalı içeriği olan seks sitelerine girmektedir. Bunların beşte biri erişkinlerin cinsel tekliflerine maruz kalmaktadır.


Görüldüğü üzere çığ gibi büyüyen bir problemle karşı karşıyayız. "Bizde olmaz" derken birden bire karşımızda çığ gibi büyüyen bir problem olarak çocuk pornosunu buluverdik. Önlem alınmazsa daha da büyüyecek ve beraberinde çocuk fuhuşuyla uyuşturucu kullanımını da getirecek çocuk pornosunun alarm verdiğini unutmayalım.

style="width: 620px;">

Mahkemeye göre İtalyan Ceza Kanunu’nun 600.maddesine ek 3.bendi yasanın yorumlanmasını gerektiren böyle bir olayda uygulanamaz. Mahkemeye göre fotoğrafların sohbet odasında gönderilmesi yayma değil kişiden kişiye iletimdir. Bu sebeple m.600/b.3 sadece bir kişiden çok kişiye materyali yaymada uygulanabilir. İşte bu gerekçe ile temyiz mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı geri göndermiştir.

Bu kararla birlikte bu maddenin uygulanmasını muhatabın siberuzayda bilinmeyen bir kişi olmasına dayandıran ve buna göre karar veren Trieste Mahkemesi’nin kararı da geçersiz kılınmış olundu.

Trieste Mahkemesi’ne göre, sohbet odasından yayılan bir materyalin bir, iki veya daha fazla kişi tarafından alınması mümkündür. Gerçekten de gönderici muhatabın kim olduğunu, yalnızca bir kişi mi yoksa daha fazla kişi mi olduğunu bilemez.

Şu halde Temyiz Mahkemesi, bir web sitesi aracılığıyla çocuk pornografisi içeren materyalin yayımı ile sohbet odası aracılığıyla yayılan materyaller arasında açıkça bir fark yaratmıştır. Birinci durumda m.600/b.3/f.3 uygulanacak, ikinci durumda ise aynı maddenin 4. fıkrası uygulanacaktır.