Hukuka Aykırı Elde Edilen Ses ve Görüntü Kayıtları

Ses ve görüntü kayıtlarının hukuka uygunluğu veya hukuka aykırılığı her somut olayın kendine has şartları içinde ele alınmalıdır. Yargıtay kararlarında ses ve görüntü kayıtlarının hukuka uygunluk taşıyabilmesi için gerekli şartlar belirtilmiştir, kararda belirtilen şartları taşımayan veya yetkili mercii kararı olmadan kayıt altına alınan her türlü ses ve görüntü kaydı hukuka aykırı elde edilmiş sayılacaktır.Yargıtay kararlarına tekrar dönecek olursak mağdur kişi söz konusu ses ve görüntü kayıtlarını kendisine karşı işlendiğini iddia ettiği suçun kanıtı olması ve bu kayıtları yetkili makamlara ulaştırmak amacıyla tutmaktaydı ancak mağdur kişi bu kayıtları yetkili makamlara ulaştırmayıp asın yâda diğer yollarla şikayet edilen aleyhine olacak şekilde yayımlamasa idi bu durumda kayıtların yayımı suç teşkil edecekti, zira bu durumda şikâyet edilenin lekelenmeme hakkı zedelenerek, kişilik hakları ihlal edilecekti.


TCK’ da düzenlenen birçok suç için ses ve görüntü kaydı ile delil üretmek mümkündür. Özelikle132 ve 140.maddeleri arasında düzenlenen özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar incelendiğinde bu suçların işlenebilmesinde ses ve görüntü kayıtlarının kullanılabileceği ayrıca hukuka aykırı elde edilen söz konusu ses ve görüntü kayıtlarının yayımının da suç teşkil edeceği görülecektir.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu düzenleyen 132.madde haberleşmenin gizliliğini ihlal etmenin suç olduğu ifade edildikten sonra ihlalin haberleşme içeriğini kayda almak suretiyle işlenmesi halinde cezanın artırılacağı belirtilmektedir.


Hukuka aykırı elde edilmiş olan bu kayıtların yayımının da suç teşkil ettiği hususunun maddenin 2.fıkrasında belirtilmesidir, maddeye göre kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı ifşa etmek suç teşkil etmektedir. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması başlıklı 133.madde de ise kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları tarafların herhangi birinin rızası olmaksızın ses kaydına almanın suç teşkil ettiğinin yanı sıra kişinin kendi katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi diğerlerinin rızası olmaksızın ses kaydına almasının da suç teşkil edeceği belirtilmiş, maddenin üçüncü fıkrasında ise söz konusu kayıtlarla elde edilen verilerin hukuka aykırı şekilde yayımının da suç teşkil ettiği ifade edilmiştir.

Benzer bir düzenleme özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun düzenleyen 134.madde de bulunmaktadır. Burada da kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmenin suç teşkil ettiği belirtildikten sonra suça konu ihlalin ses veya görüntü kaydı yapılarak işlenmesi halinde cezanın artırılacağı belirtilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında ise özel hayata ilişkin görüntü ve seslerin yayımlanmasının da suç teşkil ettiği belirtilmiştir.


Bir diğer düzenlenme verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme başlıklı 136.maddedir. Bu madde de ki düzenleme ise kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesinin, yayımlanmasının veya verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinin suç teşkil ettiği belirtilmektedir. Yukarıda ele aldığımız kanun maddelerinde belirtilen suçlarda kişilerle ilgili ses ve görüntü kayıtlarının hukuka aykırı olarak elde edilmesi suç teşkil ederken, söz konusu bu kayıtların yayımı da suç oluşturmaktadır.