30 Yıldan Fazla Çalışan Memurlar İçin İkramiye Müjdesi

Anayasa Mahkemesinin 2013/111 Esas ve 2014/ 195 Karar sayılı içtihadı ile, memurların emekli olurken aldıkları emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık  üst sınır iptal edilmiş ve bu karar 07.01.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Yayım tarihinden itibaren emekli olmak için dilekçe verenlerin, ikramiye hesaplamalarında 30 yıllık sınır uygulanmaksızın, 35-40 yıllık süreler için dahi ikramiye ödemesi yapılabilmektedir.

 15.12.2014 tarihinden önce emekli olduğu için, 30 yılı aşan hizmet süreleri için ikramiye alamayanlar ise, dava açmaları halinde bu yıllar için hak etikleri ikramiyelerini, başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alabilirler.

 Ancak alınacak ikramiye fakları için en önemli noktalardan biri de emekliye ayrılma tarihi olacaktır. Zira verilen nihai kararlarda, ikramiyelerin hesabında emekliye ayrılma tarihindeki katsayıların esas alınacağı hükmü yer alıyor. Bu sebeple kişinin emekli olma tarihi ne kadar eski ise,  hak kazanılacak emekli ikramiyesi de o kadar düşük olacaktır.