15 Yıl Sigortalılık ve 3600 Prim Gün Şartı Sağlandığında, Kıdem Tazminatı Alınabilir mi?

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3.600 prim ödeme gün sayısı bulunan kişiler, yaşşartını yerine getirmek için çalışmadan bekleyebilir ve bu nedenle işinden ayrıldığında kıdem tazminatı alabilirler.

15yıl ve 3.600 gün şartının aynı işyerinde tamamlanması gerekmemektedir. Bu süreler farklı iş yerlerinde tamamlanabilir.

Ancak bu durum 08.09.1999 öncesindeilk kez sigortalı olan kişiler için geçerlidir.

Bu tarihten sonra işe girerek, ilk kez sigortalı olan kişiler için, kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılmaya hak kazanabilmeleri farklı şartlar öngörülmüştür.Kişinin ilk kez sigortalı oluş tarihine göre, çalışanın kıdem tazminatı alarak işten ayrılması için farklı şartların sağlanması gerekmektedir.

                                                                                                     

08.09.1999ve 30.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA İLK DEFA İŞE GİRENLER:
08.09. 1999 ve 30. 04. 2008 tarihleri arasında işe giren kişiler için 25 yıldanberi sigortalı olması ve en az 4500 gün prim ödenmesi şartları ile yaşı beklemek üzere işten ayrılması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır.
01.05.2008TARİHİNDEN SONRA İLK DEFA İŞE GİRENLER:
01.05. 2008 tarihinden sonra ilk defa işe başlayarak sigortalı olanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağlamaları halinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılmaya hak kazanacaklardır.

Kıdem tazminatının alınabilmesi için işten ayrılma dilekçesinde, işten ayrılma nedeninin yaş dışında diğer emeklilik şartlarının yerine getirilmesi ve yaşın beklenecek olması şeklinde belirtilmeli ve işten çıkarma işlemi bu maddeye istinaden gerçekleştirilmelidir.

Çalışanın bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nden alınacak “kıdem tazminatına hak kazanmıştır” ibareli yazının işverene ibrazı gerekmektedir. 

Yukarıdaki şartları sağlayarak kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kişilerin, tekrar  işe girerek çalışmaya  başlamalarının önünde herhangi bir hukuki engel yoktur. Daha önce bazı durumlarda mahkemeler işçinin çok kısa bir süre sonra yeniden çalışmaya başlaması halinde, bu durumun “hakkın kötüye kullanılması” olarak değerlendirilebileceği yönünde kararlar verebiliyorlardı.  Ancak Yargıtay’ın aksiyöndeki kararlarıyla, kıdem tazminatını alarak işten ayrılan çalışanların önündeki bu engel de kalkmış oldu.