Dava Dilekçesi Yazmak

Bir kişi veya bir kuruluş aleyhinde, adalet önünde hak talebinde bulunmak amacı ile dava açmaya karar verdiğiniz zaman ve bir avukat yardımından yararlanmayacaksanız, mutlaka dava açmak için yeterli bilgiye sahip misiniz ve davanızı takip etmek konusunda kararlı mısınız? Çünkü dava açtıktan sonra takip etmeyi ihmal etmeniz, davanızın reddedilmesine veya açılmamış sayılmasına neden olabileceğini unutmayın… 

Daha sonra davanızın olumsuz sonuçlanması halinde ne gibi sonuçlar doğuracağını değerlendirdiniz mi? Mesela davanızın size maliyeti ne olacak, davayı kaybetmeniz halinde katlanacağınız ek maliyet ne olacak ve son olarak uğradığınız haksızlığın giderilmesi için başvurulabilecek başka hukuki yöntemler var mı?

Dava açmaya karar verdiğinizde durumunuzu anlatan dilekçeniz en önemli aracınız olduğunu unutmayın, Mutlak suretle dilekçenizde dava açmanıza neden olan şeyi özlü biçimde anlatmanız gerekir. Gereğinden uzun yazmak, gereksiz ayrıntılara boğmak, davayla ilgisiz konuları, kişileri ve olayları anlatmak davanıza zarar verebilir. Aynı şekilde gereğinden kısa yazılmış, önemli hukuki noktaları atlanmış bir dilekçe de davanıza zarar verebilir. Bu nedenle dilekçenizin özenle hazırlanması gerekir. Dilekçenizi maddeler halinde yazmak, varsa ekler ve delilleri bir liste halinde yazmak ve arkasına ekler ve delilleri sıra numarası ile koymak, yararlı olacaktır.

Dava Dilekçesinde mutlaka, dava açacağınız mahkemenin adı,  adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, açık adresiniz,  karşı tarafın yani davalının; adı soyadı kurum ise unvanı, TC kimlik numarası, adresi  ve mümkün olduğunca açık ve öz şekilde davanızın konusu, mal varlığına ilişkin davalarda dava konusunun değeri ve davayı açma nedeninizi belirtmeniz gerekli.

Ayrıca dilekçenizde,  talebiniz yani dava sonucu elde etmek istediğiniz sonuç, yasal dayanaklarınız ve delilleriniz yer almalıdır. Bunlara ek olarak davaya konu olayın gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih,   varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar yani önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler de dilekçenizde yer vermelisiniz.