Avukatların Aranması ve ilgili 58.Madde

Avukatların adliyeye girerken aranması gündeme gelen konulardan biri oldu. Hukuk camiası başta olmak üzere bir çok kişi  bu konuda yorumlarını dile getirirken hatırı sayılır bir çoğunluk  ise buna karşı çıktığını gözlemledik.

Bu konuyu daha iyi yorumlayabilmek adına, avukatlık mesleği ile ilgili normların da bulunduğu ''Avukatlık Kanunu'' ve bu kanunda bulunan maddelerden biri olan 58.maddeye göz atmak gerekiyor.


1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58.maddesinin 1.fıkrasına g
öre
’’…Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile, ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında avukatın üzeri aranamaz.''

Görüldüğü üzere ilgili maddedeki metin çok açık ve nettir. Ağır cezayı gerektiren suçu işlerken yakalanan avukat; kanunun koruma alanına giremeyecek ve üzeri aranabilecektir. Kanundan çıkarabileceğimiz üzere avukatın üzerinin aranabilmesinin tek istisnası budur. Bununla sınırlı olmamak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu birçok uluslararası antlaşma ile de avukatlar çeşitli konularda korunmaktadır.

Avukatlık mesleği, aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Kamu hizmetlerinde söz konusu menfaat kamu yararıdır. Müvekkilin avukatına güvenebilmesi ve haklarını koruyabileceğine inanması için avukatına güvenebilmelidir. Bunun için avukatların bağımsız olmaları da ayrıca önem taşımaktadır. Bu şartlar altında avukatlara tanınmış olan bu ayrıcalık avukatlara yapılmış bir lütuf değil aksine kamu yararını gözetmektir. Şayet avukatlar herkes gibi aranabilecek olursa müvekkili ile arasındaki gizlilik ortadan kalkar bu da toplumda avukatlara karşı ister istemez bir güvensizlik meydana getirebilir.

Kısacası, getirilen arama uygulamasına karşı çıkan hukukçuların dayanak olarak gösterdikleri madde, 58. maddedir. Geçtiğimiz hafta yaşanılan acı olaydan sonra adliyede yaşanılan olayların, alınmak istenen bir önlem olduğu çok aşikar olsa da; yürürlükte olan kanunumuz uyarınca ne yazık ki bir hukuka aykırılık söz konusu olduğunu belirtmemiz gerekir.