Ayıplı(Kusurlu) Ürün ve Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar

Bugün dünyada yaşayan herkes gün geçtikçe tüketim toplumunun bir parçası haline gelmektedir. Bununla beraber, farklı endüstri ve ürün dallarında artan tüketimle birlikte,  tüketici hakları konusu da son yıllarda daha çok ön plana çıkmış ve kendisine bu konuda önemli bir hukuki alan yaratmıştır.

Bugün siz tüketici sıfatıyla bir eşya satın aldığınızda bu eşyanın ayıplı(kusurlu) çıkması halinde hakkınızı aramanız esastır. Satın aldığınız malın ayıplı olması durumunda yapabilecekleriniz kanunda açıkça sıralanmaktadır.

Kanun ayıbı(kusuru) ikiye ayırmaktadır. Bu ayrımın, iki kategorideki başvuru sürelerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

  • Açık ayıp; mal satın alındığında gözle görülebilecek şekilde açık olan kusurdur. Bu tür ayıbın(kusurun) varlığında malı aldığınız tarihten itibaren 30 gün içerisinde, malı satın aldığınız satıcıya başvurmalısınız.
  • Gizli Ayıp: Kullanım sırasında sonradan ortaya çıkan ayıpları kapsamaktadır. Bu tür bir kusurun varlığında 2 yıllık bir süreye sahipsiniz ancak ayıbı fark ettiğiniz andan itibaren 30 gün içerisinde satıcıya başvurmalısınız.
Ayrıca, gerek açık ayıp gerek gizli ayıp durumlarında, kanun tüketiciye ek olarak seçimlik haklar sağlamaktadır.
Bu seçimlik haklar aşağıda sıralanmaktadır:
  1. Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme (Aldığınız ürünün bedelinin iadesini alıp, sözleşmenin geçersizleştirilmesi)
  2. Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi / Hizmetin yeniden görülmesi (Aldığınız ürünün sağlam veya kusuru olmayan bir hali ile değişimi )
  3. Ayıbın neden olduğu değer kaybı oranında bedel indirimi
  4. Malın ücretsiz onarımı
Bu haklardan birini kullanmanız durumunda, sorumlu satıcı sorunu çözmekle yükümlüdür. Özellikle Türkiye’de tüketiciler haklarını bilmeli ve kullanmaktan katiyen çekinmemelidir.