Vekalet Nasıl Verilir?

Vekaletname, bir kişinin bir diğerini kendi adına hareket edebilmesi amacıyla yetkilendirdiği belgeye denir. Bu işleme de vekalet verme denir. Bu belgeyle kişiye genel yetki verilebileceği gibi, sınırlı yetkiler de verilebilir. Belgelerin söz konusu ülke kurallarına göre hazırlanması ve o ülkede bulunan bir noter tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Vekaletnameler, bir sebepten yurtdışında olanlar ya da teknik bilgi sahibi olanlar tarafından temsil edilmesi gerektiğini düşünenler için işlerini devam ettirebilmek adına yararlıdır. Ayrıca herhangi bir sağlık sorunu durumunda işlerin başka bir elden yürütülmesi de sağlanabilir.

Eğer Türkiye'de gerçekleştirilecekse vekalet verme işlemi, kişilerin noter huzurunda imza atmaları şeklinde gerçekleşir. Vekaletnameyi verenin tüzel bir kişilik olması durumunda ise, o tüzel kişiliği temsil eden kişinin yetkili olduğunu ispatlaması istenebilir. 

Vekaletname için gerekli belgeler;

  • Kişilerin vekalet vermek için TC kimlik numaralarını ve 2 adet fotoğraflarını ibraz etmeleri istenir.
  • Tüzel kişiler için ise, yetkili kişiden imza sirkülerinin, kimliğinin ve talimatlarını içeren bir belgenin ibrazı istenir.
  • Eğer vekaletname Türkiye'de hazırlanıp yurtdışında kullanılacaksa, o ülkenin anadiline bir yeminli tercüman tarafından tercümesi gerekmektedir.

Türkiye'de uygulamada olan 2 adet vekaletname türü bulunmaktadır;

  • Genel vekaletname
  • Özel vekaletname

Yapacağınız işlemlere göre hangi tür vekaletname çıkarmanız gerektiği bilgisini noter size verir.

Genel Vekaletname: Birden fazla işin yapılması için verilen vekaletname türüdür. Bir avukata birden fazla işin yürütülmesi adına verilen bir vekaletname bu sınıfa girer.

Özel Vekaletname: Belirli bir iş için, belirli maddeler belirtilerek hazırlanan vekaletname türüdür. Bir avukata boşanma davası için verilen vekaletname özel vekaletnamedir.

Vekalet verme ücreti ise, vekalet verilecek konunun durumuna göre değişmektedir.

Vekaletname, söz konusu görevin tamamlanması durumunda, belirli bir süre dahilindeyse ve bu süre dolduysa, vekil bu görevden ayrıldıysa ya da vekilin bu görevi tamamlayamayacak şartlarda olduğuna karar verildiyse son bulmaktadır. 

Vekalet verme işlemi sırasında şu noktalara dikkat edilmelidir;

  • Gayrimenkulle ilgili işlemlerde söz konusu mülkün tapu bilgilerinin, araba ile ilgili satış-devir işlemlerinde arabanın ruhsat bilgilerinin, miras, intikal gibi işlemlerde yine söz konusu mülklerin bilgilerinin, kiraya verme ile ilgili işlemlerde evin iş yerinin adresinin, telefon numarası devirlerinde telefon numarası gibi bilgilerin hazır olması istenmektedir.
  • Vekaletname hazırlandıktan sonra kimlik bilgilerinin, vekil kişinin bilgilerinin doğru olduğuna, maddelerin düzgünce ifade edilip edilmediğine dikkat edilmesi gerekir. Eğer şüphe duyulan bir madde varsa düzeltilmesi, imzası sonrasında gerçekleştirilmelidir.