İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi nasıl başlatılır? Alacak nasıl icraya konulur? Bir avukata bu sorular yöneltildiğinde akla ilk gelen soru borcun kaynağının ne olduğuna ilişkindir. Yapılacak işlemler alacağın/borcun kaynağına göre değişiklik gösterir. Vatandaş için kendi başına da aşağıdaki bilgileri okuyarak ve uygulayarak takip başlatmak mümkündür. ­

Alacağınız bir çek, poliçe veya bonoya dayanıyorsa = kambiyo senetlerine özgü icra takibi, ­Alacağınız bir mahkeme kararına dayanıyorsa veya mahkeme kararında yazan bir hükmü uygulatmak istiyorsanız = ilamlı icra, ­Alacağınızı ispatlamaya ilişkin belgeleriniz var ama bu türlere girmiyorsa veya herhangi bir belgeniz yoksa = ilamsız icra yoluyla takip başlatabilirsiniz. Hepsinde prosedür, alacaklı tek başına takibe girişiyorsa ‘nüfus cüzdanı fotokopisi’ ile, ‘ödeme emri’ ve ‘takip talebi’ belgelerinin doldurulması ve (pembe) dosyanın icra dairesine verilip, icra memurunca o anda oransal olarak hesaplanan harcın ödenmesi sonucunda başlar. (Pembe dosyayı adliye içerisindeki Baro Odası’ndan 60 kuruşa temin edebilirsiniz.) (İcra daireleri yeni kanun değişikliği gereğince nakit para kabul etmez, Vakıfbank kredi kartınız varsa ödenmesi gereken harcı kartınızdan çektirebilirsiniz, yoksa Adliye içinde Vakıfbank şubesi bulunmaktadır, icra memurundan aldığınız belgeyi göstererek bankaya da yatırabilirsiniz.

Harcı (parayı) yatırdıktan sonra yine daireye gidip dekontu göstererek takibinizin açılmış olduğunu görebilirsiniz. ) Böylece borçluya icra dairesi kanalıyla bir ödeme emri gönderilir ve borçlu 7 (yedi) gün içinde itiraz etmez ise takip kesinleşir.

Borçlu ödeme emrinin gönderildiği adreste bulunmuyorsa ödeme emri teslim edilemeden dosyaya (bila) dönerse, Tebligat Kanunu madde21 veya 35′e göre tebligat yapılması imkanı doğar. TK 21′ de şahısların adrese kayıtlı nüfus sistemi (mernis) adresine, TK madde35′te şirketin Ticaret Odası’na bildirilmiş adresine yapılan tebligat, borçlu yerinde bulunmasa da kapıya yapıştırılmak suretiyle geçerli şekilde tebligat yapılmış sayılmasını sağlayacaktır.