Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden kişinin yaşamı süresince desteğinden yoksun kalanlar destekten yoksun kalma tazminatı için dava açabilirler. Destekten yoksun kalma tazminatını mirasçılardan ziyade müteveffanın bakmak yükümlü olduğu kişiler açabilir. Yani akrabalık bağı olmasa dahi destekten yoksun kalan kişi bu davanın davacısı olabilir.

Ölümlü Trafik Kazası Manevi Tazminat

Ölümlü trafik kazası neticesinde vefat edenin, yakınlarının, ölüm nedeniyle yaşadığı üzüntü ve ıstırabın bir parça da olsa tatmin edilebilmesi amacıyla kanun koyucu tarafından öngörülmüş bir tazminat türüdür. Miktarı hakim takdiren belirlemektedir. Bu belirlemede davalı ve davacı tarafların sosyo-ekonomik durumları, ölümlü trafik kazasının ve bunun neticesinde gerçekleşen vefatın ilgililer üzerindeki etkisi gibi gerçekleri dikkate alarak hakkaniyete uygun bir tazminata hükmedecektir.

Yaralamalı Trafik Kazaları

Trafik kazası neticesinde kazadan etkilenen kişi, kaza dolayısı ile hastanede veya evinde yattığı, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazminini ile kaza nedeniyle yaşadığı elem ve ıstırap için yine manevi tazminat talep edebilecektir.

İş Göremezlik Tazminatı

Trafik kazası neticesinde yaralanan kişide uzuv kaybı, kısmi veya tamamen felç olma durumu veyahut ta meslekte belli oranlarda kazanma gücünü kaybedenler bu nedenlerden dolayı tazminat isteme hakkına sahip olacaktır.

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

Trafik kazası neticesinde açılacak maddi tazminat davalarında, kusurlu tarafa ait aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamındaki trafik sigortası, kaza neticesinde meydana gelen maddi zararları (kazaya karışan) sigortalı ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemek zorundadır. Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen rakamla sınırlıdır. Kusurlu aracın ZMMS yok ise bu durumda sorumluluk Güvence Hesabı adı verilen fonda olacaktır.