Türk Yargı Sistemi Sil Baştan

Uzun süreden beri hazırlıkları süren ve yargı camiasında merakla beklenen Türk Yargı Sistemindeki yeni dönem için tarih belirlendi. 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ilk derece mahkemelerince verilen kararlar artık doğrudan Yargıtay ve Danıştay’a gitmeyecek. Bu sayede Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünün azalması, davaların daha hızlı biçimde kesin karara bağlanması amaçlanıyor.
Adalet Bakanlığının 07.11.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararları uyarınca esasen 2005 yılında hukuken kağıt üzerinde kurulmuş olan Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçecek ve Bölge İdare Mahkemelerinin görev tanımı değişecek.

Değişiklikler Ne Getirecek?

Adli yargı ilk derece mahkemeleri adını verdiğimiz hukuk ve ceza mahkemelerince verilen tüm kararlar temyiz yoluyla Yargıtay tarafından denetleniyordu. Bu durum dava dosyalarının Yargıtay arşivinde yıllarca beklemesine sebep oluyordu. Hatta yakın tarihte Yargıtayın hukuk ve ceza dairelerinin sayısında da artışa gidilmiş; ancak iş yükünün azaltılması açısından beklenen fayda sağlanamamıştı. Değişiklikle birlikte ilk derece mahkemelerinin kararlarının denetlenmesinde istinaf adı ile yeni bir kanun yolu öngörüldü. Artık her dava Yargıtaya temyiz yoluna gitmeyecek, Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurulacaktır. Artık ilk derece mahkemeleri kararlarının esas denetim merci Bölge Adliye Mahkemeleri olacak; bu sayede Yargıtay incelemesine giden dosyalar azaltılacaktır.

Esasen halen faaliyette olan Bölge İdare Mahkemelerinin yapısında da değişikliğe gidildi. Bu çerçevede istinaf kanun yolu idari yargı sisteminde de öngörüldü. Halihazırda itiraz kanun yoluna tabi işlerde görevli olan Bölge İdare Mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların esas denetim merci olacak; her dava Danıştay incelemesine gitmeyecek. Bu sayede Danıştay incelemesine giden dosyalar azaltılacaktır.


Adından da anlaşılacağı üzere bu mahkemeler, belli bölgeler dahilindeki illerde yer alan ilk derece mahkemelerinden verilen kararlar için denetim mahkemesi görevini görecek.

Bölge Adliye Mahkemesi (diğer adıyla İstinaf Mahkemeleri) kurulan iller:

·         Ankara

·         İstanbul

·         Bursa

·         İzmir

·         Konya

·         Samsun

·         Adana

·         Diyarbakır

·         Erzurum

·         Antalya

·         Gaziantep

·         Kayseri

·         Sakarya

·         Trabzon

·         Van

 

Bölge İdare Mahkemeleri kurulan iller:

·         Ankara

·         İstanbul

·         Bursa

·         İzmir

·         Konya

·         Samsun

·         Gaziantep

·         Erzurum

Bölgelerin coğrafi durumu ve iş hacmine göre belirlenen bu illerde kurulan Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri, bu ilin ilk derece mahkemelerine ilaveten kendi bölgelerinde yer alan diğer illerde yer alan ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların da denetim merci olacak.