Hakimlikte Yeni Dönem

Seçimlerden sonra kurulacak olan hükümetin programında yargının üzerindeki iş yükünü azaltmak ve mevcut sorunları gidermek için önemli adımlar atılması düşünülüyor. Atılacak adımların arasında en önemli olarak disiplin dışındaki suçlar için ‘askeri yargı’ dönemine son verilmesine ilişkin. Ayrıca arabululucuk müessesesi de yaygınlaştırılacak. Uzman Hâkimler İçin Akademi

Yargının en sorunlu alanlarından olarak görülen bilirkişilik ise baştan sona yapısal değişime uğrayacak. Bilirkişilerin yerini, uzman hâkimlerin alması tasarlanıyor. Bu konuda yapılacak çalışmalarda hukuk yanında, mühendislik donanımı olan ‘uzman’ hâkimler bilirkişinin işini yapacak. Artık 2 yıl stajla 23 yaşında hâkim olmak mümkün olmayacak. Çünkü hâkimliğe hazırlanma, akademi aşaması 5 yılı bulacak. 5 yıllık hâkimlik akademisine benzer bir kurum oluşturulması düşünülüyor. Bu durumda, buradan mezun ihtisas alanları belli hâkimlerin uzmanlık isteyen mahkemelere atanması sağlanacak.