Haksız şekilde işten çıkarılanlar için

Bir işte çalışıyorsunuz, hiç bir sebep olmadan işvereniniz keyfi olarak sizi işten çıkarıyor. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Bu gibi durumlarda yapılabilecek iki yol var. Birincisi işe iade davası açmak. İkincisi ise kıdem tazminatı ve diğer tazminat haklarınız için dava açmak olacaktır. Bu makalede "işe iade davasını" genel hatları ile anlatacağız.

4857 sayılı İş Kanunu  işe iade davası açabilmek için bazı şartlar ileri sürmüştür. Buna göre;

- İş sözleşmesinin haklı bir sebep olmadan feshi,

- İşyerinde en az 6 aylık hizmetin bulunması,

- İş güvencesi kapsamında bir iş yerinde çalışmak (30 kişiden fazla sigortalı işçi çalışması)

- İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması (gündelik, parça başı, 1 yıl süreli vs olmamalı)

Bu şartlar varsa iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 gün içerisinde İş mahkemesine başvurmak suretiyle "işe iade" davası açabilirsiniz. Başka bir yerde işe başlamanız işe iade davası açmanız için engel teşkil etmez. İşveren vekili iseniz yani işçiyi işe alma çıkarma yetkiniz var ise işe iade davası açamazsınız.

İşe iade davası olumlu sonuçlanırsa yargılama sonunda mahkeme feshin geçersizliği ve işe iade kararı verir. Bu durumda işverenin iki seçeneği bulunmakta. Ya işçiyi önceki hakları ile birlikte işe alacak ya da "işe başlatılmama tazminatı" ödeyerek işe almama hakkını kullanacaktır. İşe başlatılmama tazminatı işçinin brüt ücretinin 4 ila 8 katı tutarında olabilir. Bunu mahkeme belirleyecektir. Ayrıca her halukarda işçinin boşta geçirdiği süre için azami 4 aylık ücretini ödemek zorunda kalacaktır.

İşe iade davası olumsuz sonuçlanır ise fesih geçerli sayılacak ve işçi işe iade olmayacaktır. İspat bakımından önem teşkil eden bu davanın uzman bir avukat tarafndan takip edilmesi hak kaybı yaşanmaması bakımından önemlidir.

Av.Burak GÜNEŞ

GSM 0530 151 16 04