Kredi Dosya Masrafı İadesi

Bankadan Kredi çektiğiniz zaman,  bankalar verdikleri asıl borcun yanında çeşitli kalemler altında sizden bazı masraflar talep etmektedir. Peki, bu masraflar ne karşılığında alınır ve yasal bir dayanağı var mıdır?

Bankalar bu masrafı talep ettiklerinde bunun bir hizmet karşılığında olduğunu ve kredi çeken kişilerin de kredi sözleşmesini imzalamak sureti ile bu ücreti kabul ettiklerini ileri sürerler. Gerçekten de bankalar bir ticari işletmedir ve yaptıkları her hizmetin karşılığında ücret talep etmekte haklıdırlar. Lakin bankaların bu talepleri gerçekten bu kadar da masum mudur?

Çoğu zaman bireylerin acil kredi ihtiyacı içinde olması nedeniyle sayfalarca tutan kredi sözleşmeleri, detaylı okunmadan üstün körü bir şekilde imzalanmaktadır. Lakin sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların iradeleri birbirine uygun olması gerekmektedir. Sözleşmenin içinde iki tarafında üzerinde müzakere edip tartışmadan eklenilen maddeler var ise bunlar “haksız şart” niteliğindedir ve geçersizdir.Bu sebepten ötürü bankaların aldığı bazı masraflar yapılacak muhakeme sonunda iade edilmektedir. İadesi mümkün olan masraflar dosya masrafı, kredi tahsis ücreti, yapılandırma ücreti, ipotek fekki kaldırma ücreti vs. gibi ücretlerdir. Erken kapatma ücreti gibi bazı masrafların ise iadesi mümkün değildir.

Pekisizden bir masrafın haksız olarak alındığını gördüğünüzde ne yapmanız gerekecektir. Kısaca özetlemek gerekirse alınan masraf 1.272,19 TL altında ise (2014 yılı için) Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, üstünde ise Tüketici Mahkemelerinden talep edebileceksiniz. Lakin bu tür davaların sonunda haklı çıksanız bile mahkemeler çoğu zaman parayı ödememekte direnirler ve itiraz yollarına başvururlar. Bu aşamalarda da bir hak kaybına uğramamanız açısından bir avukattan yardım almanız lehinize olacaktır.

Av.Burak GÜNEŞ

GSM 0530 151 16 04