Seçim Yasakları

Seçmenlerin hiçbir tesir altında kalmadan kendisini temsil etmeye aday olan adayları özgürce seçebilmesine imkan tanıyan demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından birisi seçimlerdir. Seçimler bir ülkede halkın egemenliğinin,düşünceyi ifade hürriyetinin,katılımcılığın kanıtıdır.

Tabi seçimler kadar adayların seçim sürecinde seçmenlere kendilerini tanıtmaları, vaatlerini beyan etmeleri,mitingler düzenlemeleri  de  çok önemlidir.Şüphesiz ki adaylar seçimlerden önce seçmeni etkileyebilmek için propaganda faaliyetlerinde bulunacaklardır.Bu seçimin doğasında olan bir şeydir.Neticede seçmenler ayağına gelen adayları gelmeyenlere  veya kendisini daha çok tanıtan,vaatlerini daha çok gündeme getiren adayları diğer adaylara tercih edebilirler.

Adaylar propaganda faaliyetlerini yürütürlerken de bir takım kaidelere uymak zorundadırlar.Tüm adayların eşit şartlarda yarışabilmesi için,bazı adayların halk için önemli bazı değerleri kullanarak bunları seçim propagandası haline getirmesini önlemek için,insanların aklı selim bir şekilde temsilcilerini seçmeleri için bir takım yasaklar getirilmiştir. 7 Haziran 2015’e yapılacak olan seçimlerde  YSK tarafından belirlenen seçim yasaklarına göz atalım:

Seçim Yasakları

  1. 10 Mart ile 6 Haziran saat 18.00’e kadar genel yollar üzerinde,mabetlerde,kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile seçim kurullarınca gösterileceklerin dışında kalan meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.
  2. Açık alanlarda nerelerde propaganda yapılacağını ilçe seçim kurulları belirleyecek.Belirlenen miting alanlarına aynı saatlerde sözlü propaganda için birden fazla siyasi parti veya bağımsız adayın başvurması halinde,propagandanın süresi 2 saati geçemeyecek.Açık yerlerde güneşin batışından iki saat sonrası ile güneşin doğuşuna kadar olan süre içinde toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.
  3. Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacak.
  4. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından yapılacak her türlü propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı tür dil ve lehçelerde kullanılabilecek.
  5. Ticari faaliyet yürüten işyerleri aynı zamanda seçim bürosu olarak kullanılamayacak.Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve bunlara bağlı kuruluşlar,devletin ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin doğrudan veya dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve ortaklıklar,özel gelir kaynakları ve özel  imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan dernekler devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üretici birlikleri,kooperatif birlikleri,bankalar ve sendikalara ait tesisler de seçim bürosu olarak kullanılamayacak.Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeleri 6 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 18.00’da kaldırılacak ve faaliyetleri son bulacak.
  6. Vatandaşların elektronik posta adreslerine,taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü,sesli veya yazılı mesaj gönderilerek propaganda yapılması yasaktr.Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli,görüntülü ve yazılı mesaj gönderebilecek.
  7. 28 Mayıs 2015 ve 6 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 18.00’a kadar yazılı,sözlü,görsel basın yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları,anketler,tahminler,bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla,bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın veya herhangi bir surette dağıtım yapılamayacak.
  8. 10 Mart Salı gününden oy verme gününü takip eden güne kadar,şehir içi veya şehir dışında,toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava,kara,deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren her türlü yayının yapılması yasak olacak.
  9. Başbakan,bakanlar ve milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobili veya resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.Başbakan,bakanlar,milletvekili ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.
Bu yasakların hepsine, bütün partilerin uyması seçimin daha adil, eşit, barışçıl koşullar da yapılmasını sağlayacaktır.Bu adil seçim ortamının temini ve seçim yasaklarının uygulanabilmesinde ise en büyük görev YSK'ya düşmektedir.