Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir?

Günümüzde, inşaat sektörü hızla gelişmekte. Önceleri inşaat sektöründe Yap-Sat modeli yaygındı. Bu modelde esas olan önce müteahhit (yüklenici)nin binayı yapması sonrasında ise daireleri satmasıydı. Lakin şimdilerde bu model yerini Sat-Yap modeline bıraktı. Anlayacağınız artık müteahhitler binaları önce proje veya maket üzerinden satmakta, elde edilen para ile de inşaat yapmakta. Bunun için kullanılan en yaygın sözleşme çeşidi ise “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; Arsa nitelikli gayrimenkulü sahibinin, arsa üzerinde bina inşa edilmesi karşılığında, arsasının mülkiyetini binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında, müteahhide devretmeyi taahhüt etmesiyle oluşan sözleşmedir.

Bu sözleşmede iki taraf vardır. Bunlar arsa sahibi ve müteahhittir. Her iki tarafta birbirine karşı hak ve borçlara sahiptir. Örneğin arsa sahibi, müteahhidin bina inşa edebilmesi için arsayı inşaat yapılmasına engel her durumdan arındırılmış bir şekilde müteahhide teslim etmelidir. Müteahhit ise arsa sahibinin arsası üzerinde, sözleşmede ve sözleşme eki teknik şartnamede öngörülen yapıyı, fen ve sanat kurallarına göre tam ve eksiksiz, kusursuz, ayıpsız olarak süresi içerisinde yapıp teslim etmelidir.

Peki, taraflardan birisi sözleşmede belirtilen şartlara uymazsa ne olacaktır? Bu durumda sözleşmeyi ihlal eden kişi temerrüde düşerek mütemerrit haline gelir. Bunun sonucu karşı taraf mütemerride karşı 3 seçimlik haktan birini seçecektir. Bunlar; gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkı, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteme,veya sözleşmeden dönme haklarıdır. Bunlara ek olarak uygulamada kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde taraflar “cezai şart” düzenlenmektedir. Bu şart genelde belirlenen bir tarihe kadar binanın yapılmaması halinde müteahhitin arsa sahibine bir miktar para ödemesidir.

Bu sözleşme tipi kanunda düzenlenmiş değildir. Sözleşme serbestisi kapsamında uygulamada varlığı ile karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan "Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi", "Arsa payı karşılığı inşaat (yapım) sözleşmesi", "Kat karşılığı inşaat yapım ve satış vaadi sözleşmesi" vs. gibi isimlerle de adlandırılır. Her ne adla yapılırsa yapılsın bu sözleşme mutlaka resmi olarak yani noter vasıtasıyla düzenlenmelidir. Aksi halde kanuni açıdan geçerli bir sözleşmeden bahsedilemez. 06.12.2014

Av.Burak GÜNEŞ

GSM 0530 151 16 04