Eşin vefatı halinde sağ kalan eşin Aile konutu ve Ev Eşyaları üzerinde diğer mirasçılara karşı hakları nelerdir?

Eşin vefatı halinde , murisin terekesinden ,öncelikle mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davada belirlenen katılma alacağı/değer artış alacağı sağ kalan eşe ödenecek ve geriye kalan kısım sağ kalan eş ve diğer mirasçılar arasında pay edilecektir.

Sağ kalan eş, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek,yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa hakkı veya oturma hakkı tanınmasını talep edebilecektir.

Sağ kalan eşin diğer bir talep hakkı ise, ev eşyaları üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını talep edebilmektir.

Haklı sebeplerin varlığı halinde,sağ kalan eşin veya ölen eşin diğer yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine,konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilecektir.

Sağ kalan eş, katılma alacağının murise ait terekeden karşılanamaması halinde , edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız kazandırmaları tasarruf lehine yapılan üçüncü kişilerden hak düşürücü süreler içerisinde  talep edebilecektir.