Elektronik Ticaret Kanunu ve Hayatımıza Etkileri

Yaşadığımız zamanda, artan elektronik ticaret kavramı bir çok sorunu da beraberinde getirmeye başladı. Bu sorunları gidermek için  23.10.2014 tarihinde kabul edilen ve 01.05.2015'te yürürlüğe giren 6563 s. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun e-ticaret yoluyla pazarlama, satış ve bilgilendirme yapan ticari işletmelere yeni yükümlülükler ve düzenlemeler getirdi.


01.05.2015'ten itibaren tüketicilerin telefonlarına gelen mesajların sebebi bu kanunla ticari işletmelere getirilmiş olan ''bilgi verme yükümlülüğüdür.''

Kanunun 3. maddesinde düzenlendiği üzere taraflardan biri tüketiciyse; hizmet sağlayıcı tüketiciyi vereceği ürün hizmeti ve kurulacak sözleşme hakkında detaylıca bilgilendirmeli bu bilgilendirme tereddüte mahal vermeyecek şekilde açık olmalı ve karşı tarafın onayı alınmalıdır. Daha öncesinde bilgilendirmeye yönelik bir onay alındıysa bu onay yenilenmelidir. Telefonlarımıza gelen bilgi almak istemiyorsanız ''IPTAL'' yazın şu numaraya gönderin şeklinde yazılan mesajlar kanunun öngördüğü şekle uymamaktadır. Önceden varolan onay geçersiz sayılmaktadır dolayısıyla yeniden onay almaya yönelik bir mesaj gönderilmesi gerekmektedir. Şayet tarafların ikisi de tacir ya da esnaf ise bilgi verme yükümlülüğü esas değildir. Taraflar kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sözleşme serbestisi uyarınca istedikleri koşulları özgürce kararlaştırabilirler. 


Bu bilgilendirme elektronik iletişim araçlarını kapsamaktadır. İletişim araçları; e-mail, SMS, fax, çağrı merkezi araması ve diğer çeşitli elektronik iletişim sağlayıcılarını kapsamaktadır. Getirilen yeni düzenleme ile genel seçimlere yönelik seçim propagandaları da bu kanunun süzgecinden geçmelidir. 

Gönderilecek olan mesajlarda şirket bilgilerine açıkça ve detaylıca yer verilmelidir ancak bu hususta hizmet sağlayıcılarının karşısına farklı engeller çıkabilir. 

Örneğin, mesajların boyutu ve boyuta sığdırılabilecek yazı karakteri sayısı, ya da internet adresi yollayarak bilgilendirme yapılabilecekse herkesin bu adrese erişiminin olmayışı ve bu bağlamda da bilgilendirmenin sağlanmayacak oluşu, internet sayfası açmayı destekleyecek telefonların her bir kişide varolmayışı gibi sorunlar gündeme gelebilir. Ancak bu sorunlar da çıkarılacak olan yönetmelikle açıklığa kavuşturulabilir.

Elektronik siparişe ilişkin düzenleme ise kanunun 4. maddesinde yer almıştır. İnternet ya da telefon yollu siparişlerde ödeme bilgileri girilmeden önce hizmet sağlayıcıları, toplam ödeme miktarını ve sözleşme şartlarını diğer tarafın açıkça görebileceği şekilde düzenlemelidir.