Sağlık Personeline Hukuk Kalkanı

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyebilmek amacıyla bir süre önce çıkardığı "Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması" genelgesini güncelledi. Bakanlık, hasta ve hasta yakınlarının sözel ve fiziksel şiddetine maruz kalan sağlık personeline hukuki destek yardımında bulunacak. Bu destek hastane dışında gerçekleşen şiddete karşı da geçerli olacak.ALO 113

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yayımladığı genelgeyle hukuki yardım konusunda yaşanması muhtemel tereddütleri giderdi. Buna göre kamu veya özel bütün sağlık kuruluşlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçların tamamı Bakanlığın 7/24 çalışacak olan Alo 113 Beyaz Kod sistemine bildirilecek.
Sağlık personeline hukuki yardım talepleri; suç, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı işlenmişse karşılanabilecek.


Destek Ücretsiz Olacak

Hizmet sunumu veya göreviyle ilgili olmak şartıyla görev mahalli veya çalışma saati dışında gerçekleşen suçlar için de hukuki yardım verilecek. Suçun mağduru olan personelin vefatı halinde kanuni mirasçılarına, hukuki yardım isteyip istemediği sorulacak. Talep etmeleri halinde hukuki yardım yapılacak. Hukuki yardımda bulunulan personelden, bu yardım sebebiyle herhangi bir masraf ve ücret talep edilmeyecek. Bakanlık, kişisel meselelerden kaynaklanan ve hizmetle ilişkisi kurulamayan olaylara müdahil olmayacak.