Evlilik Müessesesi Hakkında

Evlilik müessesesinin önemi nedeniyle yasa, evlenenlerde bir takım şartların, niteliklerin bulunmasını emretmiştir. Evlenme ehliyetine sahip olabilmek için şu niteliklere sahip olmak gerekir:

18 yaşını doldurmuş erkek veya kadın için, kendi rızaları yeterlidir. 18 yaşını doldurmuş kişilerin anne, baba ya da vasilerinden izin almaları gerekmez.

Kişi, 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış ise, evlenebilmesi için kendi rızası yeterli olmayacaktır. Bu durumda kişinin evlenebilmesi için, yasal temsilcisinin izni de gereklidir. Eğer haklı bir sebep olmadığı halde yasal temsilcisi kişinin evlenmesine izin vermiyorsa, hakim yasal temsilciyi dinler ve küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

Olağanüstü durumlarda, 16 yaşını doldurmuş kişinin evlenmesine, hakim izin verebilir.

Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemezler.

Akıl hastalarının evlenebilmeleri için, resmi sağlık kuruluyla evlenmelerinde sakınca bulunmadığına yönelik rapor gereklidir.

Evlenme, karşı cinsler arasında mümkündür.

18 yaşını dolduran kişinin evlenebilmesi için anne babasından izin alması gerekli midir?

Hayır, gerekli değildir. Kendi rızası yeterlidir.

15 yaşındaki kişi evlenebilir mi?

Hayır, evlenemez. Yasa, olağanüstü halin varlığı halinde hakimin, 16 yaşını tamamlamış kişinin evlenebilmesi için izin verebileceğini belirtir. Dolayısıyla kişinin evlenebilmesi için, diğer şartları da taşımak şartıyla, en az 16 yaşını doldurması zorunludur.

Anne babası evlenmesine izin vermeyen küçük ya da kısıtlı evlenebilir mi?

Kural olarak küçük ya da kısıtlının evlenebilmesi için, yasal temsilcisinin iznine ihtiyacı vardır. Ancak yasal temsilci haklı bir sebep olmaksızın kişinin evlenmesine izin vermiyorsa hakim, önce yasal temsilciyi dinler ve halin şartlarına göre kişinin evlenmesine izin verebilir.

Akıl hastaları nasıl evlenebilir?

Akıl hastasının evlenebilmesi için resmi sağlık kurulundan, evlenmesinde sakınca bulunmadığına dair rapor alması gerekir.

İki kadın ya da iki erkek evlenebilirler mi?

Hayır. Erkek ile kadın evlenebilirler. Erkek ile erkek ya da kadın ile kadın evlenemezler.

Gerekli evraklar nelerdir?

Evlenecek olan çiftler müracaat saati 09:00 – 14:00 saatleri arasında birlikte başvuru yapmaları zorunludur. Resimlerin, 6’şar adet resim 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.
(Fotokopi resimler geçersizdir)
Çiftler Şişli İlçesinde oturmuyorlar ise oturdukları İlçe Belediyesinden birisinin bağlı olduğu evlendirmeye beraber giderek, Evlendirme izin belgesi alıp Evlendirme Dairelerimize müracaat edebilirler.

» Nüfus Cüzdanlarının(Resimli)Asılları Fotokopileri (Sürücü Belgesi Geçerli Değildir)
» Sağlık Raporları Aile Hekimliği, Sağlık Ocakları veya Devlet Hastanelerinden Alınacaktır.
» Evlenme Ehliyet Belgesi Bizim Tarafımızdan Verilmektedir.

Boşanıp tekrar evlilik yapanlar için nüfus cüzdanlarının medeni hali kısmı evli yazıyor ise nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Kadınlar boşanma tarihinin aile kütüğüne işlenmesinden 300 gün sonra evlilik yapabilirler ancak bu süre aile mahkemesi kararı ile kaldırılırsa evlilik müracaatı yapabilirler.17 yaşını doldurmuş kadın ve erkek anne baba mükafati,16 yaşını doldurmuş olanlar ise mahkeme kararı ile evlenebilirler.