Mobbing

Psikolojik şiddet, baskı, taciz, rahatsız etme, sıkıntı verme anlamlarını içeren  mobbing, çalışma yaşamında kişilere üstleri, eşit düzeydeki çalışanları veya astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar taşımaktadır. Genellikle işverenler tarafından, İş Kanunlarının işçiyi koruyan tazminat ve işe iade hükümlerinden kurtulmak için işçiyi istifaya zorlamak şeklinde sistematik olarak uygulanmaktadır.

MOBBİNG OLUŞTURAN DAVRANIŞLAR:

  1. Çalışanların kendilerini ifade etmesini önlemeye yönelik saldırılar (kişinin sürekli sözünü kesmek, bağırmak,sürekli eleştirmek,sözlü - yazılı tehdit gibi
  2. Çalışanların sosyal ilişkilerine yönelik saldırılar (konuşmama, konuşmasına izin vermeme,yok sayma gibi
  3. Çalışanların sosyal itibarına yönelik saldırılar( arkadan konuşma, cinsel yakınlaşma - teklifte bulunma, alay etme gibi
  4. Çalışanların yaşamına ve mesleki kariyerine yönelik saldırılar(iş vermeme, işi sürekli değiştirme,kaldırabileceğinin üzerinde veya anlamsız iş yükleme gibi
  5. Çalışanların sağlığına yönelik saldırılar (sağlık açısından zararlı işlerde çalışmaya zorlama, fiziksel veya cinsel şiddet 

İş hayatında giderek artan sorunlardan birisi haline gelen MOBBİNG'in (psikolojik tacizin) sonuçları ve etki alanı oldukça geniştir. Psikolojik tacizin birey üzerindeki duygusal ve fiziksel etkileri oldukça fazladır. Meslekî bütünlük ve benlik duygusu zedelenen bireyin kendilik değerinde azalma ile paronaya ve kafa karışıklığı başlar. Kendini izole etme, huzursuzluk, korku, utanç, öfke, endişe, umutsuzluk ve çaresizlik hissi, odaklanma sorunları, sosyal uyumsuzluk, uyku bozuklukları, sosyal yalıtım ve uyumsuzluk baş gösterir. Bunları takiben psikosomatik rahatsızlıklar, kronik ağrılar, depresyon, panik atak ve kalp krizine kadar giden sağlık sorunları ve travma sonrası stres bozukluğu görülebilir.

Mobbing mağdurunun yaşadığı sorunlar aile ortamına taşındığında aile içi huzursuzluk ve çatışmalar hatta aile içi şiddet ve boşanmaya kadar giden sonuçlarla karşılaşılabilir.

Yapılan araştırmalara göre çalışanların katlanmak zorunda olduğu iş kaybı ve güvenlik boyutu ile birlikte, bireyin ruhsal ve fiziksel sağlığıyla ödemek zorunda kaldığı bedel ağırdır. Diğer bir boyut ise işveren ve toplumun düşük verim, üretim ve ürün kalitesinin bozulması, kurumunun veya şirketin saygınlığının yitirilmesi ve müşteri sayısında azalma şeklinde kendini göstermektedir. Psikolojik olarak rahatsız olan ve kendini çaresizlik içinde bulan çalışanın üretime yapacağı katkı pek de olumlu olamamaktadır.

Birey olarak kendinizi nasıl koruyacağınızı, hakkınızı nasıl arayacağınızı bilmek önemlidir. Mobbing ile karşı karşıyasınız çözüm konusunda bir adım atabilir hukuki ve psikolojik destek alabilirsiniz.

Hukuki Mücadele

"Mobbingi ispatlamak gerekli midir?“

"Türkiye'de şimdiye kadar açılan mobbing davalarında mahkemeler, somut deliller arıyordu. Oysa bu davalarda çoğu kez, bahse konu iddiaların somutlaştırılması güçtür. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, bu kararında şüphe götürmez delillere gerek olmadığı, vicdani kanaat oluşmasının yeterli olacağını söylüyor. Bu açıdan, Yargıtayın bu kararı, mobbing davalarında çalışanlar açısından çok önemli, emsal olacak bir karar. Yargıtay, işçi lehine çok önemli bir yorum getirmiş oldu.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin mobbing ile ilgili kararı' Hukuk yargılamasında ve özellikle de mobbinge dayanan iddialarda yüzde 100’lük bir ispatın aranmadığı, şüpheden uzak delil aramanın ceza yargılamasına ait olduğu, özel hukuk ve iş hukuku yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğu, taraflarca ileri sürülen delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt edilmesi hâlinde işçi lehine yorum ilkesinin uygulanması gerektiği, mobbing gibi diğer dava türlerine göre ispatı nispeten daha zor olan bir konuda kesin ve mutlak bir ispat aranmamaktadır.

Siz de mobbing mağduruysanız ve işyerinizde baş edemediğiniz durumlar var ise çok gecikmeden yetkili avukatımızdan ve alanında uzman ekibimizden hukuki ve psikolojik destek ve danışmanlık alabilirsiniz.