İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Şartları

İŞBAŞI EĞİTİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

1-İş-Kur tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, İş-Kur’a kayıtlı işsizlerin, yine İş-Kur’a kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini amaçlayan bir işi işbaşında öğrenmeyi sağlayan programdır.

2-İşbaşı eğitim programlarından;

- SSK (4/a) statüsünde en az 2 çalışanı bulunan,  İş-Kur’a kayıtlı olan işverenler

yararlanabilmektedir.

3-İşbaşı Eğitim Programından yararlanmak isteyen işverenler, İş-Kur tarafından kendilerine tahsis edilecek iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığı ile ya da doğrudan İş-Kur İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine giderek başvuruda bulunabilmektedirler.

4-İşbaşı Eğitim Programına katılmak isteyenlerin;

- 15 yaşını doldurmuş olması, İş-Kur’a kayıtlı olması, İşsiz olması yeterli olmaktadır.

Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da programa katılabilmektedir.

5-İşverenler, programa katılacak kişileri (kursiyerleri) doğrudan kendileri seçebilecekleri gibi, İş-Kur’dan katılımcı talebinde bulunup, kendilerinin belirlemiş oldukları özel şartları taşıyan kişiler arasından kendilerine yönlendirilecek adaylardan istediklerini seçerek de işbaşı eğitim programı düzenleyebilmektedir.

6-İşbaşı Eğitim Programı en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenebilmektedir.

Program günde en az 5 saat, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati aşmamak kaydıyla planlanabilmektedir.

Ayrıca, İş-Kur tarafından uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenebilmektedir.

7- Bu eğitimle işverenler,

- İstihdam etmek istedikleri kişi işbaşında görme, mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemlemek suretiyle doğru işçiyi şeçme imkanına sahip olmak

- İşçi arama maliyetlerinden kurtulmak

- Program süresince herhangi bir yükümlülüğün olmaması nedeniyle işgücü maliyet avantajından yararlanmış olacaklardır.

8-İşbaşı eğitim programları kursiyerlere aşağıdaki şekilde fayda sağlamaktadır.

- Eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanmak

- Üniversite öğrencilerinin (burs veya öğrenim kredileri kesilmeksizin) zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yaparak, iş arama sürecindeki deneyim eksikliklerini girdermek

- Günlük 50 TL, aylık 1300 TL net gelir elde etmek

- İş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primlerinin kurs süresince İş-Kur tarafından ödenmesi suretiyle sosyal sigorta ve sağlık güvencesinden yararlanmak.

9-İşbaşi Eğitim Programına katılan kursiyerlerin istihdam edilmesi durumda işverenlere sigorta primi ve Vergi teşviği sağlanmaktadır.

 Sigorta primi teşviki

31 Aralık 2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayanların, programın tamamlanmasından itibaren işe alınması halinde aşağıda belirtilen sürelerle asgari ücret üzerinden hesaplanacak olan sigorta primi işveren hissesinin tamamı İşsizlik Fonu tarafından karşılanmaktadır.

İşyerinin Faaliyette Bulunduğu Sektör

Teşvik Süresi

İmalat sanayi sektöründe

42 ay

Diğer sektörlerde

30 ay

Vergi teşviki

İşbaşı eğitimine katılan kişilere İş-Kur tarafından yapılan ödemeler dışında, programı yürüten işverenler tarafından yapılan ve her bir katılımcı itibariyle aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemeler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesi uyarınca safi kazancın tespitinde vergi matrahından gider olarak indirilebilmektedir.