Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Mesleklere İlişkin Tebliğ Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Mesleklere İlişkin Tebliğ 24.03.2016 tarih ve 29663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Mesleklere İlişkin Tebliğ ile getirilen değişiklikler;

1- 21.09.2006 tarih ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanan bu tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilen meslekler liste halinde belirlenmiştir.

2- Ekteki listede yer alan mesleklerden, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 (oniki) ay sonra çalıştırılamayacaktır.

3- 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerden mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Bu kapsama dahil olanlar bakımından belge şartı aranmayacaktır.

4- Tebliğin 3.madde 2.fıkrada belirtilen Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu bulunup bulunmadığı durumunun denetimi, iş müfettişlerince yapılacaktır.

5- Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecek olup, bu idari para cezaları tebligattan itibaren 1 (bir) ay içinde ödenecektir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Meslekler Listesi

Sıra No

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Adı

Seviyesi

1

12UY0092-3

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 3

2

12UY0092-4

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 4

3

12UY0091-3

Asansör Montajcısı

Seviye 3

4

12UY0091-4

Asansör Montajcısı

Seviye 4

5

12UY0082-4

CNC Programcısı

Seviye 4

6

12UY0082-5

CNC Programcısı

Seviye 5

7

12UY0085-3

Metal Sac İşlemeci

Seviye 3

8

12UY0085-4

Metal Sac İşlemeci

Seviye 4