Facebook'ta Yazdıklarınız Delil Olabilir !

Teknolojinin akıl almaz şekilde gelişimi  ile sözlü iletişim yerini tuşların üzerinden gelişen sanal iletişime bırakmıştır. Yakın zaman içerisinde , bireylerin sosyal hayata dair bir çok gelişmeyi internet üzerinden takip etmesinin yanı sıra, özel hayatın gereksinimleri için kullandığı bir çok network ağı bulunmaktadır. Özellikle Facebook üzerinden bir hesaba sahipseniz , dikkatli bir kullanım  ile aleyhimize   yahut lehimize olabilecek durumlarını  bilmemiz yararımıza olacaktır.Bu konunun önemine değinmek için bir takım Yargıtay kararlarının mercek altına alınması gerekir.İnceleyeceğimiz ilk karar örneğinde; haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun konu olduğu kararlardan olan, aldatmayı ispat için üçüncü kişilerle olan yazışmaların eşin akrabaları ile paylaşılmasında özel hayatın ihlali olmadığı gerekçesiyle, yargıtay temyiz itirazlarını reddetmiştir. Söz konusu olayda sanık, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek, şifresini bildiği sosyal network ağlarından olan Facebook üzerinden katılana(aldatma eylemine katılan 3.kişi) gönderilmiş mesajları okumuş ve bunların delil olarak sayılması için eşinin akrabalarına elektronik posta ile göndermiş ve boşanma davası açmıştır. Yargıtay’ın ehemmiyetle üzerine durduğu  durum, haberleşmenin gizliğini ihlal suçunda, sanığın hukuka aykırılık unsurunu bilmesi ve bilmesine rağmen devam etmesinin, gerekliği şart olduğudur.. Somut olayda sanığın kastının olmadığı,  yalnızca katılan ile eşinin olumsuz tutum ve davranışlarını ispatlamaya yönelik bir gaye güttüğünün açık olduğu kanaatine varıp kararı bozmuştur.

İkinci olarak, Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nce verilen başka karar, tekrar Facebook üzerinden ilgili belediyece verildiği öne sürülen kanaatin bozulmasına dayanmaktır. Somut olayda, davacının  belediye ile arasında yapılan hizmet akdinin yenilenmesi gerektiği halde, Facebook üzerinden idare aleyhince yapılan beğenilerin takip edilmesi ve yetkinlik bazlı performans değerlendirilmesine 38 puan verilerek söz konusu olan akdi yenilememesi üzerine açılmış olan davanın temyiz süreci yer alır. Danıştay 12. Dairesi ise aldığı kararda yetkinsizlik ve başarısızlık üzerine bir delil bulunmadığının ve idarenin takdir yetkisini hukuka aykırı olarak kullandığının altını çizerek kararın bozulmasına hükmedilmiştir.

Yukarıda incelenen kararlar neticesinde, Facebook başta olmak üzere, tüm sosyal medya hesaplarını kullanırken bütün ihtimallerin değerlendirmesi yapılıp, şifre güvenliğinin ve yaptığımız paylaşımların görünürlük ayarlarına dikkat edilmesi hukuki açıdan önem arz etmektedir

Pınar Saruhan